Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Povišene dnevne temperature pogoduju razvoju ozimih žitarica ali i korova. Suzbijanje korova treba provesti kada se razviju prvi listovi pa do kraja busanja. Obzirom na rok sjetve i izbor sjemena nisu svi usjevi u istom stadiju razvoja, stoga prije suzbijanja korova pregledajte usjeve i točno odredite stadij razvoja biljaka, kako bi se suzbijanje korova obavilo u optimalnom razvojnom stadiju.

Herbicide koje možete koristiti za suzbijanje ovih korova pogledajte u tablici:

Aktivna tvar Naziv sredstva Kultura Razdoblje primjene Vrsta korova
 

Pinoksaden

 

Axial 50 EC

 

pšenica, Ječam

od dva lista do najkasnije pojave zastavica (BBCH 12-39)  

Jednogodišnju uskolisni korovi

 

 

 

 

Tribenuron

 

Nuance

 

 

 

 

 

Trimur

Toscana

 

pšenica, ječam, zob, raž

 

 

 

 

pšenica, ječam

od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39)

 

od 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29)

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Bentazon

 

Basagran 480

 

pšenica, ječam, raž

u busanju pa do prvog koljenca (BBCH 21-31) Jednogodišnji širokolisni korovi
 

 

 

 

 

Fenoksaprop-P-etil

 

 

 

 

 

Foxtrot

 

 

pšenica,

 

 

 

 

 

 

ječam

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39)

 

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija prvog koljenca (BBCH 12-31)

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji travni korovi

 

 

 

 

 

Jodsulfuron

 

 

Hussar OD

 

 

 

 

 

 

Sekator OD

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37)

 

od početka busanja do razvijenog drugog koljenca (BBCH 21-32)

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

Florasulam

 

 

 

Mustang

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

od početka busanja do

vidljivog prvog koljenca žitarica(21-31 po ZCK skali)

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

Florasulam + Aminopiralid Lancelot 450 WG

 

 

Pšenica, ječam

 

početka busanja do drugog koljenca (BBCH 12-32)

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

Florasulam+ Tritosulfuron

 

Biathlon 4D

 

Pšenica, ječam

3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39/ZCK).  

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

Fluroksipir+ Klopiralid

 

 

 

Vega

 

 

 

Pšenica, ječam

 

rasta od početka busanja do pojave drugog koljenca (21 – 32 prema ZCK skali

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopiralid

 

 

Boss

 

 

 

 

 

 

Clap300 SL

 

 

 

 

 

 

 

Lontrel 300

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

od fenofaze punog busanja pa do drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

od fenofaze punog busanja pa sve do pojave drugog koljenca usjeva (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

od stadija punog busanja pa do pojave drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

2,4-D

 

 

Deherban A extra

 

 

 

Dicopur Max

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž

 

 

od sredine busanja do početka vlatanja (BBCH 25-30)

 

 

Sredstvo se primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca (BBCH 29-32).

 

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

Fluroksipir

 

Tomigan 250 EC

 

 

 

 

 

 

Fluxyr 200 EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrol 200

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39)

 

Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija otvaranja rukavca zastavice (BBCH 12-47).

 

Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija nadutosti rukavca zastavice (BBCH 12-45).

 

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Metsulfuron-metil Accurate 200 WG Pšenica, ječam Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39). jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Dikamba + Tritosulfuron Arrat Pšenica, ječam Koristi se od početka do kraja busanja ZKC/BBCH skala 21-30. jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korov

 

 Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis