Obavijest proizvođačima lijeske

Preporučamo proizvođačima lijeske da nakon obavljene rezidbe naprave preventivnu zaštitu nasada protiv bakterijskih i gljivičnih bolesti nekim od  preparatima navedenih u tablici ili dr:

Bordoška juha caffaro 20 WP

 

bakterioze, truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Cuprablau Z* bakterijska pjegavost
Bordoška juha caffaro 20 WP bakterioze

* Dopuštena je primjena zaliha do datuma 1.07.2021.

Preporučamo da prilikom rezidbe veće rane premažu voćarskim voskom, naime nakon obavljene rezidbe rane su mjesta na kojima je omogućen ulazak gljivične infekcije i bakterijskih bolesti u biljku na koje je lijeska u intenzivnim nasadu izrazito osjetljivi.

Kod provedbe zaštite preporučuje se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) .  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis