Obavijest proizvođačima lijeske

Obavještavamo vlasnike nasada lijeske da je nakon rezidbe preporučljivo napraviti preventivnu zaštitu jednim od fungicida na osnovu bakra npr. CHAMPION WG 50,ARIONE SC protiv bakterijskih i gljivičnih bolesti lijeske.

Također je preporuka dodati i  bijelo ulje radi suzbijanja jaja lisnih i štitastih uši.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis