Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jagoda

Većina proizvođača jagoda na otvorenom obavlja ili je obavila „ pljevljenja ili čišćenje“ radi odstranjivanja dijela suhe lisne mase ili oštećenih i suhih biljaka. Iza toga moguće je izvršiti i  zaštitu protiv bolesti .Ovim tretmanom vrši se zaštita protiv crvene pjegavosti lista (Marssonina fragariae) , bakterijske pjegavosti  (Xanthomonas fragariae) i sl. ili crvena trulež  korijena (Phytophthora fragariae var. fragariae) i sl., nekim od pripravaka na bazi bakra .

Aktivna tvar Naziv preparata      Bolest / karenca
Bakreni spojevi Neoram WG crvena trulež korijena        /  3
Bakreni spojevi Nordox 75 WG crvena i bakterijska pjegavost/ kraj zime/OVP
Bakreni spojevi Cuprablau –Z* obična i crvena pjegavost lista /3

*Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. a  za primjenu zaliha          1.7.2021.

Kod uzgoja jagoda u zaštićenom prostoru pratiti pojavu bolesti i štetnika. Po mogućnosti postavljati žute i plave ljepljive ploče radi kontrole štetnika: lisne uši ( Aphididae ) i tripsa

(Thysanoptera). U plastenicima gdje želimo je smanjiti populaciju ovih štetnika potrebno je postaviti 20-24 ploče na 100 m² i to 15 tak cmm iznad biljaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis