Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Toplije vrijeme je uzrokovalo buđenje vegetacije tako da je potrebno  prate promjene na pupovima  koštičavog voća( breskava, nektarina, šljiva, trešnja i dr), kako bi na vrijeme obavili „ zimsku“ zaštitu bakrenim pripravcima.

Većina proizvođača je krenula ili obavila rezidbu što je mjera koju je potrebno provesti prije tretiranja, kako bi se odstranile sve bolesne i oštećene grane te uklonili „mumificirani „plodovi zaostali na stablima.

Ovim tretiranjem vrši se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans). Ovaj uzročnik  prezimljava na stablima breskve i nektarine  na površini kore i u ljuskama pupa, a  razvoju bolesti pogoduju oborine i  porast temperature .

Bakarni pripravci ujedno služe i za suzbijanje šupljikavosti lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni) te bakterijskog raka  koštičavog voća.

Ovi pripravci imaju dozvolu za primjenu na koštičavom voću u doba mirovanja vegetacije. Tretiranja  se  mogu provoditi u fenofazi A ( još zatvoreni pup)  , no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B  bubrenje pupa. Tretiranja obaviti prije najavljenih oborina.

Odabir bakrenih preparata izvršiti prema dozvolama koje ćete naći na stranicama Fitosanirtarnog informacijskog sustava: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

 Upozoravaju se proizvođači da izvrše pregled na prisutnost  štitastih uši, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih uši  te ukoliko utvrde kritične brojeve :

Jaja crvenog pauka 100jaja / 1 m grančice

Jaja lisnih ušiju 25/ 1 m grančice

Tada je moguće primijeniti kombinaciju nekog od bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnog ulja ili koristiti gotove kombinacije prema dozvoli sa Fitosanirtarnog informacijskog sustava (https://fis.mps.hr/trazilicaszb)

 Prilikom tretiranja bakrenim pripravcima temperature zraka trebaju biti iznad  5° C za mirnog vremena  sa što više škropiva.

Tablica 1. Pripravci na bazi bakra za suzbijanje bolesti.

Djelatna tvar Pripravak Voćna vrsta Uzročnik bolesti/štetni organizam
Bakreni  oksid NORDOX 75 WG Koštičavo voće kovrčavost, šupljikavost, bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvijeta i mladica
Bakreni oksiklorid CUPRABLAU Z*

01.07.2021.

 

Breskva kovrčavost
Koštičavo voće šupljikavost
CUPRABLAU Z 35 WG Breskva,marelica,nektarina,

trešnja,

višnja,marelica

 
KUPROPIN*

01.07.2021.

Breskva šupljikavost

kovrčavost

Koštičavo voće,jabuka i kruška šupljikavost

kovrčavost

CUPROCAFFARO 50 WP Breskva kovrčavost
Koštičavo voće, jabukakruška šupljikavost
RAME CAFFARO 32 WP*

01.07.2021.

Koštičavo voće,jezgričavo, voćke šupljikavost

kovrčavost

CODIMUR SC

COPPER KEY FLOW

CUPRA

COPPER KEY

CODIMUR 50

COPPER LAINCO

Jabuka, kruška

Breskva

Nektarina

Marelica

Krastavost, kovrčavost

 

Bakreni oksid  

NEORAM WG

 

Koštičavo voće,jabuka,kruška,bobičasto, jagoda,orah ,lijeska kovrčavost,

šupljikavost

palež cvijeta i mladica

krastavost

Bareni hidroksid CHAMPION * Breskva kovrčavost, šupljikavost
Koštićavo voće šupljikavost, palež cvijeta i mladica
CHAMPION FLOW SC Breskva kovrčavost, šupljikavost
Višnja, trešnja kozićavost
CHAMPION W 50 Breskva, marelica, trešnja, višnja, šljiva šupljikavost, gnomonia
Bakarni hidroksid

Bakarni oksiklorid

AIRONE SC Breskva, marelica, trešnja, mektarina, šljiva,jabuka kruška Kovrčavost , vještičine metle,trulež i bakterijski rak
Bordoška juha BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

 

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

 

Breskva,jabuka kruška,voće

Lijeska, orah

 

Krastavost,upala kore

kovrčavost, šupljikavost

Breskva,jabuka kruška,voće

Koštačevo voće

šupljikavost

Tablica 2.

Pripravci na bazi mineralnog ulja

Djelatna tvar Pripravak Voćna vrsta Štetni organizam
Parafinsko ulje BIJELO ULJE

MINERALNO SVIJETLO ULJE

Voćke kalifornijska štitasta uš

breskvina štitasta uš

šljivina štitasta uš

crveni voćni pauk

Šljiva crveni voćni pauk

štitaste uši

lisne uši

OVITEX Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja crveni voćni pauk
OVIPRON TOP Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja kalifornijska štitasta uš

dudova štitasta uš

LAINCOIL

INSECTOIL KEY

ESTIUOIL

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja  

Štitaste uši

 

Tablica 3 :

Bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnog ulja ili koristiti gotove kombinacije

Djelatna tvar Pripravak Voćna vrsta Uzročnik bolesti/štetni organizam
Kombinacija bakra i mineralnih ulja CVENO ULJE

01.07.2021.

Breskva kovrčavost
Koštičavo voće šupljikavost

šljivina štitasta uš

RED FOX Breskava, jabuka, kruška kovrčavost, šupljikavost

kalifornijska štitasta uš

Šljiva šupljikavost

kalifornijska štitasta uš

MODRO ULJE Voćke kovrčavost, šupljikavost

Štitaste uši, jaja lisnih uši, crveni voćni pauk

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

          

   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis