Obavijest proizvođačima kasnog kupusa

Zbog izrazito vrućeg i suhog vremena koje se nastavilo i u rujnu, na području Krka –Kimpi  na presadnicama kupusa na otvorenom uočena je pojava buhača (Phyllotreta sp.).

Štete od buhača vidljive su na listovima u obliku sitnih rupica. Za jakog napada mogu u potpunosti uništiti tek iznikle biljčice ili presadnice. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od dozvoljenih insekticida za primjenu  (izvor: FIS baza na dan 18.9.2020. https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) :

  • FASTAC 10 EC (karenca 14 dana)
  • DECIS 2,5 EC (karenca 14 dana)
  • CYTHRIN MAX (karenca 3 dana)

U manje nasade ukoliko se neće vršiti tretiranja insekticidima, preporučamo postaviti što veći broj žutih ploča učvršćenih na kolčiće koje će koristiti kod mehaničkog suzbijanja štetnika u narednom periodu.  Žute ljepljive ploče mogu se kupiti u poljoprivrednim ljekarnama, dostupni od različitih proizvođača (Bio Plantella žute ljepljive ploče, Žute ljepljive ploče Fitokol..).

 

Za zaštitu od korova  8-10 dana nakon presađivanja presadnica u polje,  može se primijeniti herbicid ovisno o vrsti korova (izvor FIS baza na dan 18.9.2020.):

FOCUS ULTRA – (cikloksidim)

  • doza primjene 1-2 l/ha jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova;
  • 4 l/ha višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova
  • karenca- 28 dana u kupusu, K-42 dana kineski kupus

 

 BUTISAN S (metazaklor)

  • dozvoljen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u bijelom i crvenom kupusu
–          tretirati treba 8 – 10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem se mehanički uništeni postojeći korovi

–          maksimalna količina 2,0 l/ha

–          karenca-70 dana

 

SULTAN 50 SC – metazaklor

–          vrijeme primjene: 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupusnjače nalazi u fazi razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova u dozi 1,5-2 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode

–          za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

–          ograničenja: Ako je nakon presađivanja kupusnjača planirano obilnije navodnjavanje usjeva, primijeniti sredstvo SULTAN 50 SC nakon navodnjavanja

–          karenca-42 dana

 

LENTAGRAN 45 WP (piridat)

–          suzbija širokolisne i neke uskolisne korove primjenjuje se nakon presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha

–          preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista)

–          radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“)

–          povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno

–          dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije

–          trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana

–          utrošak vode: 200 – 600 l/ha

–          kod primjene u split primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha

–          karenca 42 dana

 

 

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA  REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI  MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača!  Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis