Obavijest proizvođačima povrća

Kod zaštite povrća u fazi plodonošenja treba birati registrirana zaštitna sredstva što kraćih karenci.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) primijeniti:  Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG,  Zato, a za pepelnicu  rajčice (Oidium lycopersicum ) i paprike (Leveillula taurica) dozvoljen: Signum,  Nativo 75 WG  i dr. koji su registrirani za tretiranu kulturu, a kratke su karence.

Za Plamenjaču rajčice (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Ortiva, Revus, Ranman top, Ranman 400 SC, Pergado MZ, Acrobat MZ Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Plamenjaču kupusnjača (Peronospora parasitica) primijeniti registrirana sredstva po kulturi: Bordoška juha Caffaro 20WP, Neoram WG i dr. registrirane pripravke.

Za Koncentričnu pjegavost (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola)na kupusnjačama primijeniti registrirane pripravke Ortiva, Ortiva top, Difcor, Nativo 75 Wg, Signum i dr. registrirane pripravke.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na povrću po potrebi primijeniti pripravke : Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, Geoxe, Domark 40 ME i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Kod pojave Kupusnog štitastog moljac (Aleyrodes proletella)na kupusnjačama, treba sukladno registracijama primijeniti jedan od pripravaka: Movento, Decis 2,5 EC, Promanal Neu i druge registrirane

Za Sovice (Spodoptera sp) prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max i drugim pripravcima koji su registrirani za tretiranu kulturu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke:Closer,  Fastac 10 EC, Karate zeon, Poleci plus, i dr. registrirane pripravke po kulturama.

Za slučaj pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac:  Kraft 18 EC, za papriku: Laser, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populacija štetnika u nasadu.

U ekološkim nasadima i usjevima primjenjivati samo pripravke koji su dopušteni za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Primjena ovakvih pripravaka je poželjna i jako uspješna u manjim i raznovrsnim vrtovima gdje je posađeno više biljnih vrsta i različitih sorti na malom prostoru.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis