Obavijest proizvođačima jagoda

Mlade nasade posebno treba dobro pregledati i njegovati, tako kod pojave truleži korijena i korijenovog vrata(Phytophthora cactorum), crvene pjegavosti lista (Marssonina fragariae) primijeniti registrirana pripravke kao Dithane DG NEOTEC, Aliette flash i druge registrirane.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su: Score 250 EC, Ortiva, Karathane gold 350 EC, Zaftra AZT 250 SC, Pointer i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar, Milbeknock  .

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Za suzbijanje Sovica (Spodoptera spp., Agrotis spp. )primijeniti pripravke:  Fastac 10 EC, Laser i dr. registrirane pripravke.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom:  Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis