Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača

Već od 11. svibnja o.g. do 11. kolovoza o.g. tržne proizvođače kupusnjača iz ljetnog ciklusa proizvodnje u više smo navrata obavještavali o preventivnim mjerama zaštite od neželjenih organizama (korova, štetnika životinjskog podrijetla i uzročnika bolesti)!

Tijekom proteklog mjeseca kolovoza na većini mjernih mjesta u Međimurju zabilježeni su vrlo povoljni uvjeti za razvoj neželjenih promjena u kupusnjačama iz ljetnog ciklusa proizvodnje: mjereno od početka kalendarske godine prosječna temperatura zraka u kolovozu bila je najveća (21,65°C), u središnjem dijelu Županije uz riječne doline zabilježena je u ovoj sezoni najveća mjesečna količina oborina (187,4 mm), zbog dugotrajnih rosa i jutarnje magle mjesečno zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline trajalo je najduže (21.395 minuta), a prosječna je mjesečna vlažnost zraka u mjesecu kolovozu ove godine bila najviša (84,99 %)!

Najviše dnevne temperature zraka sa 30-ak°C u posljednja su četiri dana pale na vrijednosti 21,5°-23,8°C! Minimalne temperature nakon dužeg vremena manje su posljednja četiri jutra od 11°C! U narednim danima ne očekujemo nove oborine, jutra će biti svježa a najviše dnevne temperature zraka u rasponu 22-26°C!

U takvim uvjetima kupusnjače iz ljetnog ciklusa nije bilo potrebno navodnjavati kao nekih ranijih sezona.

U ljetnim uvjetima vrućeg, sparnog i povremeno vlažnog razdoblja u povrtnim kupusnjačama bilježimo ubrzano množenje populacije štetnih organizama životinjskog podrijetla, među kojima se gotovo svake sezone tijekom prvih 30-40 dana vegetacije u vrlo štetnim populacijama pojavljuju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), kupusna brašnena lisna uš (Brevicoryne brassicae), kupusne stjenice ili ciganke (Eurydema spp.), duhanov trips (Thrips tabaci), te  kupusni štitasti moljac ili “bijela mušica” (Aleyrodes proletella) (“bijela mušica” kupusnjača zahtijeva poseban pristup suzbijanju u prvih 40-ak dana vegetacije)! Naknadno se u vrijeme formiranja glavica zelja pojavljuju više vrsta štetnih gusjenica, među kojima su najčešće: veliki kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusni moljac (Plutella xylostella), te gusjenice povrtnih i kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa).

U narednim danima ne očekujemo nove oborine, jutra će biti svježa (10-13°C), a najviše dnevne temperature zraka u rasponu 22-26°C, što je vrlo povoljno za završni razvoj kupusa u vrijeme formiranja glava!

Budući smo tijekom druge polovice kolovoza i prvih dana mjeseca rujna bilježili let i vrlo povoljne uvjete za razvoj kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa) i drugih vrsta gusjenica (npr. Pieris, Plutella), još uvijek u prvoj polovici rujna o.g. preporučujemo završne zaštite primjenom registriranih insekticida u različitim vrstama kupusnjača, s naglaskom izbora pripravka kraće karence 3-7 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je u završnim aplikacijama koristiti biološke insekticide (B.t.k.)! Voditi računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog pripravka u istom usjevu tijekom sezone! Moguću kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zdravstvenim pregledom polja kupusnjača iz ljetne sadnje od početka kolovoza o.g. je uočena pojava bakterijske bolesti (tamna trulež žila – Xanthomonas) (a epidemijsko širenje u slabije zaštićenim usjevima tijekom druge polovice kolovoza!), a lokalno se u mikro-depresijama gdje se duže zadržava voda pojavljuje i kupusna kila (Plasmodiophora)! Preporuke za moguće preventivno suzbijanje bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas) i  kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima uputili smo u preporuci od 11. svibnja o.g. (npr. vapneni dušik, kalcizacija)!

Prema iskustvima iz ranijih sezona od gljivičnih se bolesti u ljetnim kupusnjačama javlja više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), a u moguće iznadprosječno kišovitom i vlažnom mjesecu rujnu raste opasnost suhe truleži (Phoma), mumifikacije glava (Sclerotinia) i sive plijesni (Botrytis cinerea)!

Osim registriranih fungicida za suzbijanje navedenih gljivičnih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), moguće je u završnim aplikacijama protiv uzročnika bolesti kupusnjača koristiti mikro-bioloških pripravke koji sadrže Bacillus subtilis i/ili neke druge korisne mikroorganizme.

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti u kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Preporučujemo dodati i sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja.

U završnim je aplikacijama moguće u usjevima kupusna namijenjenim skladištenju koristiti  folijarna hranjiva s naglašenim sadržajem fosfora i kalija (i drugih mikro-elemenata). Moguće ih je miješati sa registriranim fungicidima i insekticidima za zaštitu kupusnjača, izuzev bakarnih pripravaka.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis