Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka izravno iz sjemena

Od zadnje dekade mjeseca kolovoza do početka rujna traju optimalni rokovi sjetve zimskog luka (pri uzgoju izravno iz sjemena) na području SZ Hrvatske.

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2020. dominiralo je iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje. Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 16.-31. kolovoza 2020. bile tijekom osam dana u rasponu 30,3-32,6°C, a prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline su u danima 17.-30. kolovoza 2020. bile u rasponu 75,7-93,0 %! Na većini je mjernih mjesta prosječna vlažnost zraka tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju bila u rasponu od 81,29 % do 86,73 %! Oborina je tijekom mjeseca kolovoza o.g. na svim mjernim mjestima u Međimurju bilo iznad očekivanja (ukupno je u mjesecu kolovozu o.g. zabilježeno od 130,4 do 187,4 mm kiše, što je značajno više od očekivanog višegodišnjeg mjesečnog prosjeka)! Prema najavi od popodnevnih sati 31.8. do jutarnjih sati 1.9. 2020. zabilježili smo na većini mjernih mjesta od 34,2 do 45,7 mm kiše! Najviše dnevne temperature zraka sa 30-ak°C u zadnja su dva dana pale na vrijednosti 21,5°C! Jutros su najniže temperature nakon dužeg vremena niže od 10°C (uz rijeku Muru samo 7,3°C), te je na većini međimurskim mjesta zabilježena magla! U narednim danima ne očekujemo nove oborine, jutra će biti svježa a najviše dnevne temperature zraka u rasponu 22-26°C!

Temperatura tla na dubini 7 cm je  krajem kolovoza o.g. (30.8.) iznosila 22,0°C, ali se ovih dana spustila na 17,2°C dok kapacitet tla za vodu iznosi  34,5-36,5 %!

U takvim uvjetima očekujemo vrlo brzo klijanje i nicanje usjeva zimskog luka!

Osim prema potrebi preventivnog suzbijanja zemljišnih štetnika (npr. žičnjaka – Elateridae), veći problem u zdravstvenoj zaštiti usjeva zimskog luka je suzbijanje korova, nekih štetnika nadzemnih organa (npr. miner poriluka) i uzročnika biljnih bolesti (Peronospora, Botrytis)!

Svakako u usjevima zimskog luka iz sjemena treba provesti preventivno suzbijanje zimskih (bienalnih) sjemenskih korova, među kojima je u Međimurju dominantna vrsta Stellaria media (mišjakinja)! (npr. odlično se suzbija pre-em primjenom prije nicanja usjeva smanjene količine pendimetalina)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Naknadne primjene herbicida u usjevima luka iz sjemena (nakon nicanja usjeva i korova) (post-em) valja planirati i provoditi sukladno dominantnim korovnim vrstama, razvojnom stadiju usjeva luka, te selektivnosti i spektru djelotvornosti herbicida!

Važno: broj dopuštenih herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u luku (post-em primjena) zadnjih se godina u našoj zemlji značajno smanjio (povučeni su iz primjene oksifluorfen i linuron)!

Utrošak škropiva prilagoditi vremenu primjene herbicida u usjevima luka (pre-em, ili post-em)!

 mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis