Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha!

Sredinom i u drugoj polovici mjeseca srpnja, te ponovno krajem prvog tjedna mjeseca kolovoza o.g. uputili smo obavijesti vlasnicima plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla o početku leta i ovogodišnjoj potrebi usmjerenog suzbijanja orahove muhe (Rhagoletis completa) (06.8., 23.7. i 14.7. 2020.)!

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2020. dominiralo je iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje. Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 16.-30. kolovoza 2020. bile tijekom osam dana u rasponu 30,3-32,6°C, a prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline su u danima 17.-30. kolovoza 2020. bile u rasponu 75,7-93,0 %! Oborina je tijekom mjeseca kolovoza o.g. na svim mjernim mjestima u Međimurju bilo iznad očekivanja (vidi Tablicu 1.) (ukupno je u mjesecu kolovozu o.g. zabilježeno od 130,4 do 187,4 mm kiše, što je značajno više od očekivanog višegodišnjeg mjesečnog prosjeka)! Prema najavi, protekle je noći i današnjeg jutra na većini je mjernih lokaliteta zabilježeno 30-40 mm novih oborina!

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom mjeseca kolovoza 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-31.8. Vlaženje lišća (min) 1.-31.8. Prosječna temperatura zraka 1.-31.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-31.8.
Železna Gora 130,4 mm 2.975 minuta 21,64°C 81,29 %
Belica 146,6 mm 5.750 minuta 21,95°C 86,73 %
Mursko Središće 187,4 mm 21.395 minuta 21,65°C 84,99 %
Sveti Juraj u Trnju 148,0 mm 11.380 minuta 21,80°C 86,55 %
Donja Dubrava 137,6 mm 17.240 minuta 22,03°C 83,03 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Prije dva dana (30.8. 2020. u popodnevnim satima) granične lokalitete općine Štrigova je zahvatilo jače olujno nevrijeme s vrlo jakom vjetrom i tučom (npr. Robadje, Leskovec, Štrigovčak, Jalšovec i dr.)!

Prosječna je mjesečna temperatura zraka u mjesecu kolovozu o.g. veća za skoro 1°C u odnosu na protekli mjesec srpanj! Pritom je na većini lokaliteta pala veća količina oborina nego proteklog mjeseca, pa je na osjetljivim i nezaštićenim stablima oraha zabilježeno sušenje (palež) i prijevremeno otpadanje lišća zbog razvoja gljivične bolesti (Gnomonia)!

VAŽNO: U danima 15.-31. kolovoza o.g. u središnjem su dijelu Županije na žutu ljepljivu ploču sa atraktantom uhvaćeno je 86 odraslih jedinki ovog štetnika (prosječno 5,7 jedinke dnevno), a ukupno je tijekom mjeseca kolovoza o.g. njihova brojnost iznosila 196 uhvaćenih jedinki (prosječno 6,3 jedinke dnevno)! Time je nastavljen višegodišnji trend najmasovnije pojave odraslih oblika orahove muhe uglavnom u mjesecu kolovozu (vidi Tablicu 1. u preporuci od 23.7. i 14.7. 2020.)!

Zdravstveno stanje plodova oraha na pojedinačnim stablima uz okućnice na kojima je provedeno usmjereno suzbijanje orahove muhe primjenom insekticida + atraktanta u četiri do pet navrata tijekom razdoblja 13.7.-14.8. 2020. je dobro. Na netretiranim stablima zaraza plodova oraha ličinkama orahove muhe je tijekom druge polovice i krajem kolovoza značajno porasla.

Prema višegodišnjim iskustvima let orahove muhe traje još tijekom mjeseca rujna (najkasniji ulov je zabilježen 23.9.), pa je prvih dana mjeseca rujna još uvijek potrebno usmjereno suzbijanje ovog nametnika!

Naime, iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete od napada orahove muhe i traže preporuke za moguće suzbijanje.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost (primjerice, u svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²)!

Vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče (i redovito ih mijenjati svakih 10-14 dana). Žute ljepljive ploče su neselektivne pa se na njima lovi veći broj različitih vrsta kukaca (muha, mušica, cvrčaka, uši, minera i drugih). Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

 Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Dopuštenje za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima manji broj pripravka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)(npr. Calypso 480 (tiakloprid) SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 14 dana) i Imidan WG (fosmet) (1,5 kg/ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 7 dana). Na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih nametnika (npr. spinosad) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! (npr. pripravak Laser KS u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana – registriran za suzbijanje jabučnog savijača Cydia pomonella)! Vlasnicima oraha ove smo sezone već preporučili od sredine zadnje dekade mjeseca srpnja (23.7.) započeti provoditi usmjerene mjere zaštite plodova od orahove muhe. Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 10-atk dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 4 do 5 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja pa sve do početka mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupne doze ili količine insekticida (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se kada registriranim i djelotvornim insekticidima za suzbijanje orahove muhe dodajemo biljni proteinski mamac (npr. Buminal). Proteinski mamac nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine opasnih tvari. Ako se dodaje insekticidima može se škropivom tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-15 dana (u uvjetima iznadprosječno kišovitog razdoblja ove razmake preporučujemo smanjiti na svega 7-8 dana)! Naime, u kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (30-40 %), na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida  (biljni proteinski mamac + jedan od ranije navedenih insekticida)! Tretira se samo donji dio krošnje (npr. pojedine donje grane s južne strane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (prvu aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre  škropiva po stablu! Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 10-15 dana, počevši od kraja srpnja do početka mjeseca rujna (u kišnom razdoblju smanjiti razmake aplikacije)! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava. Pokusima u Međimurju ranijih je sezona ova metoda bila vrlo učinkovita pri smanjenju šteta od orahove muhe.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis