Obavijest maslinarima!

Na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije još uvijek se bilježi slab, sporadičan let maslinine muhe (Bactrocera oleae). Obzirom da su tijekom noći i jučerašnjeg dana pale veće količine oborina uz pad temperatura u narednom periodu možemo očekivati pojačani let 2. generacije maslinine muhe.

Preporuča se maslinarima koji koristite metodu zatrovanih mamaka čime se suzbijaju odrasli oblici maslinine muhe, da istu u svojim maslinicima primjene u narednih nekoliko dana.

Za ovu namjenu moguće je koristiti pripravke trgovačkog naziva  SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant) ili ECO- TRAP. Mamke koristiti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Pregledom plodova sa različitih lokaliteta još uvijek nije utvrđen postotak aktivnih uboda iznad praga štetnosti. Obzirom da uvijek postoji mogućnost izuzetaka preporuča se maslinarima koji svoje masline navodnjavaju, redovito zalijevaju ili se iste nalaze uz vodene površine da u svojim maslinicima izvrše pregled plodova.

Uzima se uzorak plodova (100 plodova po lokalitetu) utvrđuje postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje + ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) – karenca 7 dana.

Fosmet (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail:gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis