Obavijest proizvođačima povrća!

Pregledom nasada kasnih kupusnjača ( kupus, cvjetača, brokula, koraba i dr.) na terenu uočena je pojava više vrsta bolesti: koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost(Mycosphaerella brassicicola), bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica) i dr.

Za suzbijanje bolesti može se primijeniti neki od registriranih fungicida sa obavezom praćenja dozvoljene karence jer u nekim nasadima uskoro kreće berba.

Mogu se primijeniti: TOPSIN M 500 SC, ORTIVA, ORTIVA TOP, INFINITO, ZAFTRA AZT 250 SC, SERCADIS PLUS, ZAKEO 250 SC, ARGO, DIFCOR, NATIVO, NEORAM, SIGNUM i dr.

Od štetnika su prisutni: kupusni moljac (Plutella xylostella), lisne uši (Aphididae), štitasti moljac (Aleyrodes beassicae) , kupusne stjenice (Eurydema spp.) i  kupusne lisne sovice (Mamestra spp.).

Za njihovo suzbijanje moguće je primijeniti jedan od registriranih insekticida uz obavezno poštivanje propisane karence: LASER, CLOSER, AFFIRM, MOVENTO, ALVERDE, DECIS 100 EC, FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis