Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na većini opažačkih lokaliteta u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježi ponovni porast odraslih jedinki maslinine muheBactrocera oleae) ( 30-60 kom/feromonskoj lovci) izuzetak su lokaliteti Najevi i Vis gdje se bilježi slab intenzitet leta što je posljedica izostanka oborina tijekom srpnja i kolovoza. Također se izdvajaju lokaliteti Žrnovnica, Bračuta (otok Brač) i grad Hvar gdje se bilježi  jaki intenzitet leta maslinine muhe (70 -100 kom/ tjedno po feromonskoj lovci).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, žutih ploča postavljenih u masliniku (prag štetnosti 2-3 maslinine muhe/tjedno) i pregled plodova te da donesu odluku o načinu zaštite svojih nasada.

Može se nastaviti s korištenjem metode zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje ili koristiti metodu tretiranja cijelog nasada.

Registraciju prema FIS-bazi( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 27.08.2020. za suzbijanje maslinine muhe imaju sljedeći pripravci.

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA  NAPOMENA
fosmet IMIDAN 50 WG

(najviše 2x u vegetaciji)

Kontaktno, želučano
deltametrin* DECIS 2,5 EC

(najviše 3x u vegetaciji),

DECIS 100 EC

( 1x u vegetaciji),

POLECI PLUS

( 2 x u vegetaciji), SCATTO

( 1 x u vegetaciji), ROTOR SUPER

(1 x u vegetaciji), DEMETRINA 25 EC

( 1 x u vegetaciji)

 

ECO-TRAP

(zatrovani mamci)

Kontaktno-želučano IMAJU DOZVOLU,

ALI NISU UČINKOVITI U SUZBIJANJU MASLININE MUHE

(Prema projektu istraživanja Agronomskog fakulteta na osjetljivosti maslinine muhe

(Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske

Izvor: https://rezistentnost-szb-hr

Spinosad + atraktant Success bait Metoda zatrovanih mamaca Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.
Buminal

+registrirani insekticid

Metoda zatrovanih mamaca

Zbog ukidanja  pripravaka sistemičnog djelovanja na osnovi aktivne tvari dimetoata( Rogor 40, Calinogor, Chromgor, Perfekthion)  i ograničenog djelovanja pripravaka na osnovi deltametrina, apeliramo svim maslinarima da se aktivno uključe u mjere smanjenje populacije odraslih jedinki maslinine muhe, jer ukoliko zaraza značajnije uđe u maslinike nema kvalitetnih mjera za saniranje nastalih šteta!

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis