Obavijest proizvođačima krumpira

Ovisno o zdravstvenom stanju cime te ovisno o veličini gomolja i formiranom prinosu, da bi spriječili prijelaz bolesti na gomolje krumpira i ubrzali sazrijevanje pokožice gomolja moguće je prije vađenja krumpira provesti uništavanje cime korištenjem desikanata (desikacija).

 

U tu svrhu dopuštena je primjena herbicida Beloukha. Tretirati treba čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari. Koristi se u količini 16 l/ha uz utrošak vode 150 – 200 l/ha. Preporučuje se primijeniti sredstvo 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime tretiranjem preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm. Primjena se vrši traktorskim ili leđnim prskalicama.

 

Na manjim parcelama preporuka je mehanički pokositi cimu.

 

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis