Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka krajem srpnja o.g. proteklo je petnaest dana (30.07. 2020.)! Zadnji tjedan mjeseca srpnja i prvi tjedan mjeseca kolovoza o.g. obilježilo je iznadprosječno kišovito razdoblje. U proteklom su razdoblju vrlo česte bile rose i sumaglice u jutarnjim satima. Tijekom prvog tjedna kolovoza na nekim je mjernim mjestima već zabilježena veće očekivana mjesečna količina oborina od prosjeka (npr. Mursko Središće) (vidi Tablicu 1.)! Jučer navečer je zabilježeno grmljavinsko nevrijeme tijekom kojeg je u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja zabilježeno od 11,2 do 16,2 mm a u istočnom dijelu od 1,0 mm do 5,4 mm!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama jabuka tijekom većeg dijela prve polovice mjeseca kolovoza 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-14.8.

(do 6.00 h)

Vlaženje lišća (min) 1.-14.8.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-14.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-14.8.
Železna Gora 82,0 mm 585 minuta 21,70°C 83,81 %
Belica 77,0 mm 2.585 minuta 22,03°C 88,29 %
Mursko Središće 108,0 mm 10.085 minuta 21,73°C 87,18 %
Sveti Juraj u Trnju 76,0 mm 6.260 minuta 21,95°C 85,65 %
Donja Dubrava 65,4 mm 5.820 minuta 22,26°C 84,86 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Nadalje će biti vruće i sparno, s najvišim temperaturama najčešće od 28° do 31°C, a nove moguće oborine očekujemo danas u večernjim satima (10-15 mm)!

Zbog iznadprosječnih količina oborina i naglašene topline, mjereno od sredine mjeseca lipnja do sredine mjeseca kolovoza o.g. (u središnjem dijelu Županije u tom je razdoblju izmjereno 307,6 mm), promjer i debljina plodova svih sorata jabuka već je početkom mjeseca kolovoza o.g. iznad očekivanih prosjeka (naročito u nasadima gdje je broj plodova manji zbog proljetnih niskih temperatura)!

VAŽNO: Zbog iznadprosječno kišnog razdoblje koje bilježimo nakon 24. srpnja o.g. moguća je pojava znakova gorke truleži (Colletotrichum) i kasne krastavosti (Venturia) na slabije zaštićenim plodovima jabuka!

U poljskom mikro-pokusu Uprave na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je početkom kolovoza o.g. (2.8. 2020.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po četiri, tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite, a tijekom srpnja tri usmjerene zaštite (od čega dvije sa mikrobiološkim pripravkom, ali uz dodatno suzbijanje jabučne krvave uši), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Ovih dana se planira provesti još jedna (treća) aplikacija mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te folijarnim kalcijevim hranjivom.

U završnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium).

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci!

Moguće je u zadnjim aplikacijama koristiti i mikro-biološke pripravke, naročito u nasadima gdje nema vidljivih simptoma bolesti na jabukama te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, nadalje traje tijekom prve polovice kolovoza o.g. praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježena vrlo brojna populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Populaciju leptira savijača kožice plodova (Archips) je značajno manje brojna, ali od kraja mjeseca srpnja i u prvoj polovici kolovoza bilježimo i leptire druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)! Let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je tijekom prve polovice kolovoza o.g. bio slabije brojan.

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Moguće je u završnim aplikacijama prednost dati  biološkim pripravcima koji ne ostavljaju rezidue (ostatke) na plodovima jabuka na osnovi granulovirusa ili Bacillus thuringiensis kurstaki!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Već smo u proteklim preporukama naglašavali da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe počinje već krajem mjeseca srpnja i/ili sredinom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) na početku razvoja druge (ljetne) populacije preporučili smo početkom kolovoza (ili krajem srpnja o.g.), pa sredinom kolovoza o.g. u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (Isomate-CTT) nije potrebno primijeniti kemijske insekticide (novija operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

U uvjetima visokih dnevnih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis