Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare, kako je let prve generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  u našoj županiji sve intenzivniji, poglavito na pozicijama bliže moru (priobalje i otoci), pa se najjače bilježi na  području Draga, gdje je riječ o izuzetno visokom intenzitetu populacije spomenutoga štetnika.

Nešto slabiji intenzitet se bilježi u zaleđu (Ravni kotari ). Niže temperature za ovo doba godine i isto tako svježije noći, uvjetovale su i prve napade ovoga štetnika koji se bilježe po većini maslinika u vidu klinastih uboda. Stoga upućujemo na redovite obilaske nasada, te uzorkovanje i pregled plodova, jer najavljeni vremenski uvjeti (niže temperature i oborine krajem tjedna ) mogu pogodovati još većem jačanju populacije spomenutoga štetnika i još jačem napadu.

Kada se utvrdi 5% uboda tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno), inače može biti kontraproduktivna.

Ako se utvrdi više od 10% uboda tada se nužno provode kurativne mjere zaštite, tretman „širom“ ili zaštita cijeloga nasada s jednim od dozvoljenih pripravaka: DECIS 2,5 EC ili IMIDAN 50 WG  ili neki drugi prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 20.08.2020.(četvrtak), u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis