Obavijest proizvođačima jabuke

Tijekom ljetnih mjeseci prevladava toplo i sparno vrijeme, takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), truleži plodova (Monilinia ssp.), gorkoj truleži ploda (Colletotrichum spp.), smeđoj trulež ploda (Monilia fructigena i dr.), sivoj plijesni (Botrytis cinerea) te pepelnici jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

Za zaštitu od krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možemo koristiti neki od pripravaka na bazi strobilurina: Stroby, Zato Plus, Zato 50 WG ili neki od kombiniranih pripravaka: Nativo 75 WG, Luna expirience, Bellis.

 

Zaštita od različitih uzročnika truleži plodova se može provesti nekim od dozvoljenih sredstava navedenim u tablici:

Gorka trulež plodova, krastavost Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG karenca 21 dan
Smeđa i gorka trulež ploda, Siva i plava plijesan Geoxe karenca 3 dana
Trulež ploda  Topsin M 500 karenca 14 dana
Pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost Luna expirience karenca 14 dana
Krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost Nativo 75 WG karenca 14 dana
Krastavost, pepelnica, skladišne  bolesti Bellis karenca 14 dana-jabuke za tržište

7 dana – jabuke za skladištenje

 

I dalje bilježimo let Jabučnog savijača (Cydia pomonella) stoga savjetujemo  zaštitu nekim od insekticida: Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 7 dana), Coragen SC (karenca 14 dana), Imidan  WG (karenca 28 dana), EC, Mospilan 20 SG (karenca 14 dana), Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Voliam targo (karenca 14 dana) i dr.

Potrebno je pratiti pojavu minera kružnih mina (Leucoptera scitella).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

 

                                                                      Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis