Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voća

U posljednjih nekoliko godina javljaju se štete u zriobi kod mnogih voćnih vrsta od azijske ili octene voćne mušice (Drosophila suzukii).

Radi se o štetniku koji  napada isključivo zdrave plodove mnogih voćnih vrsta ( maline, kupine, breskva, vinove loze, jagode, smokve i dr.). Ženke odlažu jaja u plod gdje se kasnije  razvijaju ličinke koje u potpunosti unište plodove, čineći velike štete proizvođačima . Plodovi voća najosjetljiviji su na napad toga štetnika kada počnu mijenjati boju prilikom sazrijevanja i razvijati šećer.

Kako bi se smanjio rizik od pojave štete i radi praćenja brojnost populacije ovog štetnika kao preventivne mjere mogu se preporučiti slijedeće mjere :

-Smanjenja brojnosti populacije moguće je postavljanjem velikog broja mamaka. Radi se o plastičnim bocama kapaciteta 250 ili 500 ml .Ispod čepa na otprilike 3 cm , izbuše se rupice  promjera oko 5 mm i  u njih se ulije jabučni ocat , ili kombinacija jabučnog i vinskog octa u omjeru pola pola uz dodatak nekoliko kapi tekućeg deterdženta. Moguće je  koristiti i vodenu otopina kvasca s dodatkom šećera, zatim mješavina crnog vina i jabučnog octa  ( pola pola) uz dodatak deterđenta. Lovne posude postavljati na 1,5 m visine uz rubove ili unutar samog nasada na udaljenost 2-3 m, a moguće ih je postavljati i na tlo između redova na 5 m udaljenosti.

-Berbu obavljati  što češće da se onemogući napad na plod koji je u fazi zriobe optimalan za napad.

-Potrebno je stalno otklanjanje prezrelih i zaraženih plodova te ih zbrinuti na način da se onemogući  stvaranje novih generacija octene mušice.

-Jedna od preventivnih mjera je i uklanjanje korovskih  biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovog štetnika ( bazga, đanarika, divlja kupina)

Za suzbijanje je otežano zbog toga što štetnik odlaže jaja u plod gdje nalazimo i ličinke, tako da je zaštita usmjerena na odrasle oblike. U Rh za sada  postoje tek dva registrirana pripravka za tu namjenu.
Calypso SC 480*:  dozvola za malinu i kupinu na otvorenom uz karencu od 14 dana .

Asset Five : breskava, borovnica, ribiz, malina i kupina na otvorenom uz karencu od 2 dana.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           3.2.2021

Kod zriobe u nasadima  voćnih vrsta  ukoliko nastupi vrijeme sa oborinama mogu se javiti problemi sa  sivom plijesni (Botrytis cinerea) na plodovima. Od fungicida kratke karence za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti    : Switch 62,5 WG ( 14 dana), Teldor SC ( 7 dana), Pyrus 400 SC8 ( 3 dana) dozvola  samo za malinu , prva dva imaju dozvolu i na kupini.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12, 115/18)  i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis