Obavijest maslinarima

Na kontrolnim punktovima u obalnom dijelu županije uočen je let  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) jačeg intenziteta a na kontrolnim punktovima u zaleđu županije let  1. generacije maslinine muhe je slabog do srednjeg intenziteta.

 

Pregledom uzoraka plodova maslina, sa različitih područja županije nisu pronađeni aktivni ubodi ( jaja i žive ličinke ).

Sljedom navednog za zaštitu od maslinine muhe preporuča se koristiti metoda zatrovanih mamaka čime se suzbijaju odrasli oblici maslinine muhe.

 

Za ovu namjenu moguće je koristiti pripravake trgovačkog naziva  SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant) ili ECO- TRAP. Mamke primjeniti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

 

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail:gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis