Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je 18 dana. U drugom dijelu vegetacije potrebno je provoditi mjere suzbijanja jabučnog savijača, jer i dalje bilježimo intenzivan let druge generacije ovog štetnika. Za suzbijanje jabučnog savijača predlažemo primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Na nekim je lokalitetima uočena veća populacija crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo .

Za suzbijanje grinja u voćarstvu registrirana su i neka mineralna ulja no njihova primjena preporuča se u početnim napadima ovih štetnika: Promanal Neu i Ovipron Top.

U narednim zaštitama od krastavosti plodova (Venturia inaequalis), prednost dajemo fungicidima, koji osim krastavosti jabuka, imaju dopuštenje i za suzbijanje uzročnika truleži ploda, kao što su pripravci na bazi kaptana: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                                                            Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                                            E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr