Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista za područje otoka Cresa i Krka  lista 3 /tjedno.

Vinogradare upućujemo na pregled nasada.

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

oborine

07.07.

mm/m²

 

oborine

11.07.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 1,4 mm 2,6 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 1,1 mm 2,3 mm
Jurandvor (Pinova) 0,5 mm                  3,5 mm
Porat (iMetos) 1,2 mm 3,6 mm
Pavlomir (Pinova) 0,6 mm 1,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,6 mm 0,6 mm
Cres-Batajna (Pinova) 0,0 mm 4,0 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,8 mm                  4,0 mm
Mali Lošinj (Pinova) 0,0 mm 6,4 mm

 

Nastavno na obavijest od 06.07.vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED STANJA / PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I DALJE BILJEŽIMO NOVE INFEKCIJE

-Vrbnik GP na dane 06., 07., 10., i 12.07. ostvareni uvjeti za sekundarne infekcije

-Vrbnik SP nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

-Malinska na dan 12.07. zabilježena prisutnost spora i ostvarenje sekundarne infekcije na da 12.07 u 01.00 sati, inkubacija u tijeku 17%

-Jurandvor na dan 12.07. ostvarena uvjeti za sekundarnu infekciju

-Vinodol na dane 06., 07., 08., 09., 10.  i 11.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Rab na dane 06., 07., 08., 09., 10. i 11.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Mali Lošinj na dane 06., 07., 08., 09. i 10.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Cres (Batajna) na dane 06. i .07. 07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne  infekcije

– Cres (Sv.Šimun) nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

VODITI RAČUNA O RAZMACIMA IZMEĐU TRETRANJA OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOJ ZAŠTITI I PRIMJENJENOM PRIPRAVKU

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI, OSTVARENE NOVE INFEKCIJE

– Cres (Sv.Šimun) od 12.07. infekcija u tijeku

– Vinodol zadnje ostvareni uvjeti za infekciju na dan 03.07.

– Malinska – na dane 11. i 12.07. ostvarene infekcije

– Rab zadnje ostvarena infekcija na dan 07.07.

– Cres (Batajna) zadnje ostvarena infekcija 12.07.

– Mali Lošinj zadnje ostvarene infekcije na dane 07. i 08.07.

– Vrbnik GP- nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje infekcije

– Vrbnik SP- nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje infekcije

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

– Cres (Sv.Šimun) – nema zabilježenih uvjeta za infekciju

– Malinska- od 12.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

– Malinska – na dan 12.07. ostvarena blaga  do umjerena infekcija

– Cres (Sv.Šimun)- od 12.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku

ANTRAKNOZA VINOVE LOZE

(Elsinoe

ampelina)

– Malinska – na dan 12.07. ostvarena  umjerena do jaka infekcija

– Cres (Sv.Šimun) – nema zabilježenih uvjeta za infekciju

 

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

U VRIJEME ZATVARANJA GROZDA PREPORUČAMO PREVENTIVNU ZAŠTITU

– Vinodol rizik od infekcije na dane 06.07. i 11.07.

– Rab rizik od infekcije na dane 07.07. i 12.07.

– Mali Lošinj rizik od infekcije 06.07. i 08.07.

– Vrbnik GP  rizik ostvaren na dane 06.07. i 12.07.

– Vrbnik SP nema zabilježenih uvjeta za razvoj bolesti

– Cres (Batajna) rizik za infekciju na dan 11.07.

– Jurandvor-nema zabilježenih uvjeta za razvoj bolesti

– Malinska na dan 08.07. i 13.07 rizik  10 %

– Cres (Sv.Šimun) na dan 12.07. rizik 10%

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-osipani, osušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, kad se list stisne, mrvi se u ruci

U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST POSJEDNICI SU DUŽNI OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOINSPEKTORA!!!

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; (vidi obavijest od 29.05)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
LOZIN TRIPS

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja. (vidi obavijest od 23.06.)

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Pripremi za ispis