Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Nakon nekoliko dana s relativno visokim temperaturama zraka, pojavom kiše, i povećanjem vlage u zraku, potrebno je nastaviti sa zaštitom voćnjaka fungicidima protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis ) kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti.

Koristiti možemo: DITHANE M-45, CAPTAN 80 WG, MANKOZEB, POLYRAM DF, DELAN 700 WG, DELAN PRO, MERPAN 80 WDG.

U slučaju pojave pepelnice, za početak odstranjivati zaražene izbojke ako je moguće, i nastaviti sa tretiranjem pripravcima na bazi sumpora kao što su:

LUNA EXPERIENCE, STROBY WG, DOMARK 40 ME, ZATO 50 WG, ZATO PLUS.

Nastaviti pratiti let jabučnog savijača (Cydia pomonella),  lisnih uši, minera kružnih mina.

Za zaštitu protiv savijača koristiti: CALYPSO AC 480, AFFIRM, CORAGEN 20 SC,

Protiv lisnih ušiju koristiti: CALYPSO SC 480, MOSPILAN, TEPPEKI 500 WG.

Protiv minera koristiti: CORAGEN 20 SC, RUNNER 240 SC, MOSPILAN 20 SP.

Sva sredstva za zaštitu bilja koristiti sukladno uputama proizvođača, obratiti pozornost na karencu, i na maksimalno dozovoljeni broj tretiranja nekim pripravcima u jednoj vegetaciji. Obavezno voditi evidenciju o korištenim SZB.

Praznu ambalažu zbrinuti do objave organiziranog odvoza.

 

                                                                                          Marija Kuprešak,dipl,ing.agr.

                                                                                  Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Pripremi za ispis