Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena prije jedanaest dana (29.5. 2020.). Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! U prvoj svibanjskoj dekadi dominira promjenljivo i toplije razdoblje, a oborine u različitim količinama bilježimo skoro svakog lipanjskog dana (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti jabučastog voća u prvoj dekadi mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-9.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-9.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-9.6. 2020.
Trnovčak 12,0 mm 2.690 minuta 16,75°C
Belica 32,8 mm 2.605 minuta 17,13°C
Mursko Središće 24,6 mm 5.620 minuta 16,98°C
Novakovec 14,0 mm 3.085 minuta 17,33°C
Sveti Juraj u Trnju 36,0 mm 2.830 minuta 17,11°C
Donja Dubrava 24,2 mm 4.495 minuta 17,36°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Stanje u nasadima: na netretiranim jabukama dominantan problem u 2020. je pepelnica (Podosphaera), a tek u danima nakon 14/15. svibnja o.g. pojavljuju se prvi simptomi krastavosti lišća (Venturia). Intenzitet pojave krastavosti lišća i plodova jabuke krajem mjeseca svibnja i početkom mjeseca lipnja na netretiranim stablima je značajno manji nego proteklih 2019. i 2018. godine!

Posljednjih 20-tak dana primjećujemo i znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) (naročito nakon 20. svibnja 2020.)(primijećeno na sortama Gala, Fuji, Jonagold, Zlatni delišes, Evelina – ali bez značajnih ekonomskih šteta). Potencijalno, ova bolest može u narednom razdoblju uzrokovati veće štete u mladim voćnim nasadima, naročito ako rastu i razvijaju se uz rodne nasade gdje se povremeno ova bolest pojavljuje na pojedinim mladicama!

Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2020.) do jučerašnjeg dana (8.6. 2020.) iznosi 1.422,3°C! Prognozni modeli u mjernim uređajima “iMetos” ukazuju da nema više mogućnosti oslobađanja zimskih askospora, odnosno da završava opasnost od primarnih (skrivenih) zaraza voćnjaka (jabuka i krušaka) uzročnikom krastavosti (Venturia)! Voćari koji su mjere zaštite obavili po posljednjoj preporuci u zadnjim danima svibnja ili prvim danima lipnja o.g., a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, naredne mjere suzbijanja uzročnika bolesti planirajte u većim razmacima 15-ak dana!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je u prvoj polovici ili sredinom lipnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima, a prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Moguće je u narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla na netretiranim stablima od kraja mjeseca svibnja o.g. dominiraju mine promjera do 1 cm (na sorti Idared), uzrokovane od prezimljujuće generacije moljca okruglih mina (Leucopetra malifoliella)!

U nasadima jabuka gdje nisu korišteni akaricidi tijekom proteklog mjeseca svibnja primjećujemo prva “žarišta” (pokretne grinje) na sortama Braeburn i Zlatni delišes! U ostalim nasadima sa poduzetim mjerama usmjerene zaštite nema pokretnih stadija crvenog voćnog pauka!

U središnjem dijelu Međimurja u prvom tjednu mjeseca lipnja o.g. nastavljen je značajan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i nešto pojačana brojnost jedne vrste leptira savijača kožice ploda (Archips). U posljednjih tjedan dana najniže su noćne temperature >10°C, a od sutrašnjeg dana očekujemo porast dnevnih temperatura na vrijednosti 25-27°C! Bit će vrlo sparno (prosječna je mjesečna vlažnost zraka u lipnju 80,3 % na lokalitetima uz riječne dolije)! Prve „crvljive“ plodove oštećene od prezimljujuće generacije jabučnog savijača u središnjem dijelu Međimurja na netretiranim stablima ljetnih sorata jabuka pronalazimo nakon 6. lipnja o.g.!

Stoga smo krajem svibnja ili prvih dana lipnja o.g. preporučili primijeniti manju količinu insekticida radi suzbijanja različitih gusjenica u voćnjacima (uzročnika crvljivosti plodova, savijača kožice ploda) i moljca kružnih mina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci! Voćari koji su obavili prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika „crvljivosti“ plodova) prema posljednjoj uputi (29.5. 2020.) naredne usmjerene aplikacije insekticida moraju provoditi s razmacima 14-15 dana!

U nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača početkom lipnja je dobro preventivno primijeniti manju dozu selektivnog insekticida radi suzbijanja više vrste gusjenica iz skupine savijača kožice ploda!

Redovito pratiti populaciju krvave uši (Eriosoma) u nasadima jabuka: u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. dobre pokusne rezultate dobili smo primjenom  sustavnih i selektivnih insekticida na lokalitetu gdje je jabučna krvava uš bila dominantan štetnik krajem ljeta ili početkom jeseni protekle 2019. godine!

VAŽNO: Fiziološke štetnike (krvava uš, crveni voćni pauk, kalifornijska uš, moljac kružnih mina)  je potrebno suzbijati u svim nasadima, bez obzira na rodnost. U nasadima jabuka gdje nema rodnosti zbog niskih proljetnih temperatura (i alternative) ne treba planirati suzbijanje uzročnika crvljivosti plodova (tehnološke štetnike) i skladišne uzročnike bolesti plodova jabuka!

Aplikacije u nasadima jabuka u narednom razdoblju planirajte na razmake 14-16 dana!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Sa porastom temperatura zraka u danima nakon 10. lipnja o.g. vlasnicima plantažnih nasada jabuka preporučujemo redovitu kontrolu fitofagnih grinja, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)! Prema potrebi (prema uočenim prvim grinjama na lišću osjetljivih sorata jabuka (npr. Braeburn, Fuji, Zlatni delišes, Gala i dr.) primijeniti neki od specifičnih akaricida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa ječim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis