Vrijeme je za praćenje američkog cvrčka!

Širenje fitoplazme zlatne žutice vinove loze, posebice u nekim vinorodnim područjima Republike Hrvatske poprima zabrinjavajuće razmjere. Od nekoliko inficiranih trsova do prije nekoliko godina, danas nailazimo na vinograde s pravom epidemijskom slikom zaraze. Ponegdje je i do 50% zaraženih trsova.

Američki cvrčak utvrđen je u mnogim europskim zemljama, a prisutan je i na gotovo cijelom teritoriju RH. Štetnik ne nanosi izravne štete vinovoj lozi, ali je njegov značaj i štetnost u tome što je on jedini poznati vektor bolesti koja se naziva „ Zlatna žutica vinove loze“.

Pregledom vinograda utvrđena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Sukladno „Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi. Prisustvo vektora fitoplazmi na vinovoj lozi ukazuje na činjenicu da su prisutne i fitoplazme, ili s velikom vjerojatnošću da će uskoro biti prisutne. Američki cvrčak ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u obliku jaja uloženih u koru dvogodišnje rozgve u malim skupinama (2-4 jaja) ili u nizu od 10 – 12 jaja. Prve ličinke iz jaja počinju izlaziti sredinom svibnja i naseljavaju mladice na donjem dijelu trsa.

Mladice na donjem dijelu trsa gdje se naseljavaju ličinke američkog cvrčka

 

Ličinke se hrane uzimajući hranjive tvari iz floema, a zadržavaju se na donjoj strani lišća, ponekad na lisnim peteljkama Tijekom razvoja, ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija od kojih svaki traje 10 dana. Prva tri stadija su sivkasto bijele boje, četvrti i peti stadij ima šare na leđnoj strani s vidljivim začecima krila. Razvoj ličinki traje do početka srpnja, ukupno 50 dana. Odrasli oblici na vinovoj lozi javljaju se od početka srpnja te se zadržavaju do kraja rujna. Suzbijanje populacije vektora u vinogradima vrlo je važna mjera smanjenja infekcijskog potencijala bolesti. Suzbijanje vektora provodi se upotrebom kemijskih pripravaka.

             

Ličinka L1 S. titanus                                                                         Ličinka L2 S. titanus

 

         

                       Ličinka L3 S. titanus                                                            Ličinka L4 S. titanus

           

                   Ličinka L5 S. titanus                                                       Odrasli oblik S. titanus

Američki cvrčak je oligofagna vrsta i cijeli svoj životni ciklus provede na biljkama iz roda Vitis, ali se može hraniti i drugim biljkama (joha i pavitina). Prisutnost ličinki američkog cvrčka obavlja se vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja. Prvi pregledi vrše se na donjim listovima bazalnih mladica.

Ličinka američkog cvrčka na naličju lista vinove loze

Prisutnost odraslih oblika prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a izmjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Ploče se postavljaju krajem lipnja.

Žuta ljepljiva ploča za praćenje američkog cvrčka

Odrasli oblik američkog cvrčka na žutoj ljepljivoj ploči

S obzirom da nema mogućnosti kurativnog suzbijanja uzročnika bolesti i da oboljeli trsovi vinove loze ostaju trajno zaraženi, preventivne mjere sprečavanja zaraze sastoje se u suzbijanju vektora. Obavezno je suzbijanje vektora – američkog cvrčka insekticidima registriranim u RH u najmanje dva tretiranja: prvo tretiranje obavlja se u skladu s uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja vektora, drugo tretiranje dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja. Treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora. Sukladno Naredbi u vinograd veličine do 10 ha postaviti tri žute ljepljive ploče. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna do kraja rujna. Korisnici Mjere 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki  iz programa IAKS mjera ruralnog razvoja da su u obavezi postaviti žute ljepljive ploče do 15.04.2020. i moraju ostati na površini najmanje do 15.09.2020. Insekticidi registrirani za suzbijanje američkog cvrčka su nalaze se u tablici 1.

 

Tablica 1. Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka na vinovoj lozi prema FIS-u na dan 08.06.2020.

Pripravak Kemijska skupina Aktivna tvar Primjena  u vegetacijskoj sezoni Karenca
DECIS 2,5 EC Sintetski piretroidi

(NE U CVATNJI!)

Deltametrin 1 21 dan
SUMIALFA SL Esfenvalerat 1 21 dan
CYTHRIN MAX Cipermetrin 1 21 dan
AVAUNT EC Oksadiazini Indoksakarb 3 10 dana

 

Insekticidi registrirani u ekološkoj proizvodnji: Abanto, Krisant EC, Piretro Natura i Asset Five.

Radi zaštita pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu!

 

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

 

Pripremi za ispis