Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske uočena je pojava ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je pregledati svoje nasade metodom otresanja grmova, ispod grma koji pregledavamo postaviti nešto bijelo, na takav način je puno lakše uočiti ovu pipu. Ukoliko se po grmu pronađe 3-4 pipe potrebno je izvršiti tretiranje.

Također u pojedinim  nasadima uočen jak napad lisnih ušiju.

 

Za zaštitu od ljeskotoča moguće je izvršiti tretiranje insekticidom Calypso Sc 480.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

                                                                      

Pripremi za ispis