Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke!

U proteklih nekoliko dana na području Bjelovarsko- bilogorske županije  zabilježene su oborine na mjernim uređajima u prosjeku preko  30 mm kiše (to uvjetuje ispiranje sredstava). Od posljednje preporuke proteklo je 7 dana , a za početak tjedna predviđa se promjenjivo vrijeme sa mogućom pojavom oborina pa je potrebno ponoviti zaštitu.

Tretiranja  protiv krastavosti jabuke moguće je  provesti kombinacijom pripravcima sistemičnog  djelovanja koji imaju  kurativni učinka uz dodatak kontaktnih pripravaka koji će  produžiti  omogućiti dulje preventivno djelovanje.

Od pripravaka sistemičnog djelovanja možete odabrati neki od slijedećih fungicida : Indar 5 EW ,Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus),  oni daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Pripravci  kontaktnog djelovanja. Delan 700 WDG, Delan pro, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Polyram.

Također je potrebno provesti tretiranje  protiv jabučnog savijača, nekim od slijedećih insekticida :Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

I dalje u nasadima susrećemo jake populacije lisnih ušiju ,njihovo suzbijanje moguće je provesti pripravcima : Calypso SC 480 , Closer, Mospilan 20 SP.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis