Obavijest vinogradarima

Posljednja preporuka za zaštitu vinove loze od najvažnijih bolesti upućena je prije 10 dana. U posljednjih par dana padala je kiša  koja je umanjila djelotvornost apliciranih fungicida, a osim toga, došlo je do porasta biljne mase koja je sada nezaštićena. Krajem tjedna najavljena je ponovno kiša pa  postoji mogućnost za  ostvarivanje infekcije plamenjačom vinove loze  (Plasmopara viticola). Zato je prije kiše potrebno provesti zaštitu nasada.

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka na bazi fosetila (Mikal flash, Mikal premium F, Magma triple, Momentum trio ), osobito ako su pripravci na bazi fosetila korišteni i za prethodno tretiranje jer se preporučuju koristiti u tzv. blok metodi ( nekoliko puta za redom).

Osim njih, mogu se koristiti npr. Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Curzate F. Pripravci koji sadrže folpet ( Galben F, Mikal flash, Momentum trio, Mikal premium F) ujedno pružaju zaštitu od infekcije botritisom ( Botrytis cinerea) u cvatnji ranijih sorata vinove loze.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC,

Iako smo još sredinom travnja zabilježili let pepeljastog grozdovog moljca ( Eupoecilia ambiquella), za sada njihovo suzbijanje nije potrebno.

O potrebi suzbijanja gusjenica grozdovih moljaca bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail:
sanja.greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis