Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Zbog nestabilnog i kišovitog vremena potrebno je nastaviti provoditi preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka od primarne infekcije  fuzikladijem (Venturia inaequalis).  Preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC te da zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro,  Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG  ili Polyram DF.

 

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravcima : Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG, Luna expirience koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavosti jabuke.

 

Pregledom nasad jabuka i kruški utvrđena je velika prisutnost lisnih uši (Aphididae)  te  je potrebni provesti suzbijanje istih jednim od preparata:

 

Jabuka: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Closer.

Kruška: Pirimor 50 WG, Closer.

 

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis