Obavijest vinogradarima!

Pojedine sorte vinove loze nalaze se u razvojnom stadiju mladice koja je dosegla duljinu 10 –ak cm, uz vlagu lista i dnevne visoke temperature stvoreni su uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Zaštitu protiv gore navedenih bolesti izvršiti jednim od fungicida: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Polyram DF,  kada je vrijeme kišovito i brz porast mladica sigurniju zaštitu daju fungicidi kao što su: Mikal Flash, Mikal premium i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Unicula necator) primijeniti slijedeće fungicide: Talendo, Stroby WG, Nativo WG, Topas 100 EC.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Email: marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis