UNIŠTAVANJE MUHA NA GOSPODARSTVU

Gotovo sva stočarska gospodarstva povremeno imaju problem s najezdom muha u toplom djelu godine. Neka od njih kad ih vide, pokušavaju ih suzbijati na različite načine. Ali kad ih vide, vide tek oko petnaestak posto problema koje im muhe nanose, ili su im već donesle. Uz već poznatu činjenicu da su muhe prijenosnici više od sto bolesti, muhe negativno utječu na količinu i kvalitetu proizvoda, što direktno, što indirektno. Na nogama i tijelu muha zabilježeno je više od 7 milijuna mikroorganizama a u probavnom traktu i preko 25 milijuna! Muhe ih prenose na čovjeka, životinje, hranu i opremu. Koliko prljavštine ostavljaju muhe vidljivo je na prozorima, zidovima, rasvjetnim tijelima, instalacijama i svim površinama gdje se nalaze.

Muhe napastuju životinje i ljude u vrijeme hranidbe, počinka, mužnje… U vrijeme velike najezde muha smanjuje se konzumacija hrane i do 15 %, količina proizvedenog mlijeka može se smanjiti za dvadeset do pedeset posto, produžava se mužnja, a smanjen je i prirast.

Muhe treba uništavati sustavno i svestrano. Da bismo u tome uspjeli potrebno je održavati opću higijenu u štalama, stanovima i okolišu. Gnojišta i sanitarije treba održavati urednim a ostatke hrane treba sustavno uklanjati.

Zašto smo neučinkoviti u suzbijanju muha na gospodarstvu?

Nedovoljno poznajemo njihovu biologiju i suzbijanju pristupamo nepravovremeno, tek onda kad ih vidimo.

Muhe vrlo rijetko prezimljavaju kao odrasle jedinke. Njihovo je prezimljavanje u obliku jajašca, larvi ili kukuljica u organskom otpadu, najčešće gnoju. Prvim porastom temperature započinje, za nas nevidljiv, njihov razvoj. Nakon polaganja jaja iz istih se već za jedan dan razviju ličinke. One dozrijevaju oko 7 dana, a potom se začahure. U tom stadiju ostaju 3 do 26 dana (ovisno o temperaturi), nakon čega se izliježe odrasla muha. Ženka u svom životu može položiti i do 1000 jaja. Budući da je uz povoljnu temperaturu i vlagu te obilje hrane razvojni krug muha vrlo kratak, one mogu godišnje dati 8 do 10 generacija. To znači da se od jednog para muha godišnje razvije više milijuna muha.

http://digitalinsectcollection.wikispaces.com/Common+Green+Bottle+Fly

Gnoj je glavno uzgajalište za razvoj muha. Iz štale ga treba redovito odstranjivati i po mogućnosti u dozvoljenim terminima odlagati u polje. Razvojni krug muha može se prekinuti tretiranjem gnojišta insekticidima (larvacidima). Ovo je pravi trenutak za suzbijanje. U protivnom ćemo za nekoliko dana imati novu generaciju muha. Tretiranje se može provesti prskanjem ili zalijevanjem gnojišta insekticidnim pripravkom (0,5 – 2,0 l/m2 ), ovisno o dubini gnojišta. Larve se razvijaju na većim dubinama od 10 cm gdje su optimalna temperatura i vlaga. Tretiranje treba ponavljati svaka dva tjedna. U jesen je poželjno gnoj izvesti u polje, da bi smo spriječili prezimljavanje ličinki.

Štalski gnoj je glavno uzgajalište za muhe

 

Tretiranje gnojišta insekticidom radi suzbijanja larvi muha

Unutar objekata muhe se mogu uništavati prskanjem, raspršivanjem ili premazivanjem insekticidima, postavljanjem otrovnih vabila, muholovki i električnih naprava.

Kod prskanja ili raspršivanja štala mora biti prazna, a jasle i pojilice prekrivene. Koristimo li se premazivanjem, premazujemo prije svega mjesta gdje se muhe najviše zadržavaju (lampe,instalacije, stropove, gornje djelove zidova, stupove, grede, štokove, vrata…).

Tretiranje objekta protiv muha prskanjem

Zatrovana vabila raspoređujemo po prostorima gdje nam neće smetati. Vabila obično sadrže šećer koji ih privlači. Muhe letenjem troše puno energije pa im je potrebna energetska hrana koju nalaze u šećeru. Vabila mogu sadržavati i feromone.

Muholovke su najčešće lepljive trake ili ploče s lepljivim premazom koje svojom bojom privlače muhe. Kad se trake ili ploče napune muhama, jednostavno ih spalimo i zamijenimo novima.

Električne naprave svojim fluroscentnim svjetlom privlače muhe na mrežicu pod naponom koja ih kod dodira odmah ubija.

Za uništavanje muha mogu se koristiti samo dozvoljena sredstva uz pridržavanje uputa o upotrebi.

Umjesto zaključka:

Ako uništite jednu muhu u travnju, uništili ste milijun njenih potomaka; u svibnju, samo nekoliko tisuća; u lipnju, uništili ste samo nju!

 

Ivan Jukić, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis