Obavijest voćarima

U nasadima jabuka koji se nalaze uz šume, u danima kad srednje dnevne temperature prijeđu 15 ℃, postoji opasnost od jače pojave jabučnog cvjetojeda, odnosno cvjetara ( Anthonomus pomorum). Odrasli kukci su pipe smeđe boje, karakterističnog izduženog rila, sa po 2 svjetlije pruge na pokrilju, u obliku slova „V“. Odrasli kukci izgrizaju pupove te odlažu jaja u njih. U cvjetnim pupovima se razvijaju bijele ličinke koje izgrizaju unutrašnjost pupa te on posmeđi kao da je stradao od mraza i propada.

Ako se otresanjem 100 izboja ustanovi prisutnost 20 ili više odraslih kukaca, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Za tu su namjenu registrirani insekticidi Decis 205 EC i Poleci plus.

Vrijeme prije cvatnje jabuka pravo je vrijeme za postavljanje lovki za potkornjake (Scolitidae). To su sitni kukčići tamne boje koji buše hodnike u voćkama, što primjećujemo po rupicama na granama ili deblu, iz kojih često izlazi piljevina. Obično potkornjaci napadaju stara i oslabjela stabla, ali mogu napasti i stabla u punoj kondiciji, kada su pretrpjela stresne uvjete poput mraza, suše i sl.

Ove kukčiće privlači crvena boja pa je ta činjenica iskorištena za nihov ulov postavljanjem crvenih ljepljivih ploča u nasade. Isto tako, mogu se postaviti lovke u vidu plastičnih boca, na kojima se par cm ispod čepa izbuši nekolko rupica, a u bocu stavi 60%- tni alkohol etilen, koji privlači potkornjake mirisom.

U nasadima krušaka potrebno je pratiti pojavu odraslih oblika kruškine buhe ( Pyilla pyri) i u vrijeme kad počnu odlagati jaja, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Veći broj pripravaka registriran je za tu namjenu, što se može provjeriti na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Pripremi za ispis