Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Zbog optimalnih uvjeta temperature i vlažnosti tla počinje razdoblje sadnje proljetnog luka. Za suzbijanje zemljišnih štetnika (žičnjaka i grčica hrušta) registriran je pripravak FORCE 1,5 G (teflutrin).  Insekticid se primjenjuje u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide. Dozvoljeno je jedno tretiranje u sezoni.

U mladom luku insekticidi nisu dozvoljeni!

Korovi su također ograničavajući čimbenik u proizvodnji lukovičastog povrća. Herbicid Challenge 600 registriran je za primjenu nakon sadnje, a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Nakon nicanja korova i kulture registrirani su: Stomp aqua, Filon 80 EC (jednogodišnji uskolisni i širokolisni), Lentagran 45 WP, Xnica (jednogodišnji širokolisni), Lontrell 300, Lontrel 72, Starane 250 (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni), Fusilade forte, Select super, Focus ultra, Qick 5 EC, Agil 100 EC (jednogodišnji i višegodišnji uskolisni).

Pri izboru pripravaka važno je poštivanje dopuštenja po kulturama!

 

Kod uzgoja ozimog češnjaka započeo je let češnjakove muhe (Helomyza lurida) i moguće lukove muhe (Delia antiqua). U našoj zemlji nema registriranih insekticida za suzbijanje češnjakove i lukove muhe. Preporuča se provođenje agrotehničkih mjera zaštite koje uključuju: uzgoj ispod zaštitnih mreža, mehaničko uništavanje i uklanjanje zaraženih listova i biljka te postavljanje žutih ljepljivih ploča za praćenje pojave štetnika.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine

 Petra.Pozder@mps.hr

Pripremi za ispis