Obavijest ratarima-uljana repica!

Na  usjevima uljane repice utvrđena je prisutnost odraslih oblika proljetne pipe – velike repičine pipe i male repičine pipe. Potrebno je izvršiti zaštitu usjeva  protiv navedenog štetnika. Kritičnim brojem smatra se mala pipa – 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2; a kod velike pipe – 1 pipa/5 biljaka.

Registrirani insekticidi za suzbijanje pipe na uljanoj repici su: FASTAC 10 EC, SUMIALFA 5 FL, PROTEUS 110 OD,BISCAYA,MOSPILAN 20 SP, CYCLONE ,KARATE ZEON,POLECI PLUS,FASTHRIN 10 EC.

Također je potrebno prati pojavnost repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) najvažnijeg štetnika na uljanoj repici čija se aktivnost povećava porastom temperature, a štetnost je najveća kad su cvjetni pupovi zatvoreni.

Na stranici https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/ moguće je pratiti rezistentnost  štetnika, bolesti i korova na sredstva za zaštitu bilja koju provodi Agronomski fakultet Zagreb.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, voditi brigu o pčelama (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis