Obavijest ratari-uljana repica!

Ovih dana je toplo i suho vrijeme i temperature rastu iz dana u dan što pogoduje i rastu uljane repice ali i pojavi i širenju štetnika pogotovo najvažnijeg štetnika usjeva uljane repice repičinog sjajnika. Stoga bi proizvođači trebali pratiti pojavu u svojim usjevima i na vrijeme reagirati a za lakšu odluku potrebno je znati i prag štetnosti za pojedinu fazu razvoja biljke: u fazi dok su još prekriveni cvjetni pupovi lišćem 0,8 do 1 sjajni po terminalnom cvatu, kad su pupovi vidljivi 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu a kad nastupi faza diferencijacije pupova onda je prag štetnosti 2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

Prije izbora SZB u suzbijanju sjajnika pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis