Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Krajem zime 2019./2020. kondicija ozimih žitarica je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, izboru sorte i količine sjemena, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Mjesec studeni 2019. bio je iznadprosječno topli i neobično vlažan (vidi Tablicu 1.), a slični su uvjeti zabilježeni i tijekom prosinca protekle godine! U takvim smo uvjetima uoči Božićnih blagdana protekle godine pronalazili prve simptoma uzročnika bolesti na ozimim žitaricama (Puccinia, Septoria)! Ipak, siječanj 2020. je bio očekivano hladan, sa negativnim jutarnjim temperaturama prvih 26 dana! Naprotiv u mjesecu veljači neobično je toplo i suho (vidi Tablicu 1.). Od početka kalendarske godine 2020. zabilježili smo vrlo malo oborina, a tijekom sutrašnjeg dana očekujemo 20-ak mm padalina!međ

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine tijekom proteklog zimskog razdoblja 2019./2020. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2019. prosinac 2019. siječanj 2020. veljača 2020.**
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2019./2020. 8,2°C 147,4 3,6°C 95,4 0,1°C 20,2 6,4°C 4,8
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +4,0°C +74,7 +2,7°C +41,5 0°C -10,4 +5,7°C -38,5

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca

**prvih 24 dana veljače 2020. godine!

Dakle, proteklu zimu su obilježile i izmjene iznadprosječno toplijih sa nešto hladnijim razdobljima. U tri zimska mjeseca (studeni, prosinac, siječanj) (vidi Tablicu 1.) u središnjem je dijelu Županije zabilježeno čak 263 mm oborina (dvostruko više nego protekle zime) (višegodišnja očekivanja padalina u navedenom razdoblju iznose 157,2 mm), ali trenutno je površinski sloj zemljišta neobično suh (samo 23,1 % sadržaja vode)! Na nekim poljima vidljivi su znakovi nedostatka hranjiva.

Stoga krajem zime – početkom proljeća u pravilu preporučujemo obaviti prve prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, naročito u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja (prije prvih najavljenih oborina)!

Također, tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete dobro razvijaju pojedine vrste neželjenih biljaka ili korova u ozimim usjevima.

Procjenu potrebe suzbijanja korova u ozimim žitaricama u dva navrata – već ujesen i rano u proljeće (ili krajem zime)!

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mak, mrtva kopriva, čestoslavica, potočnica, broć, dvornici, divlja repica, gorušica, mišjakinja, kamilica, jarmen, rusomača, te trave obična slakoperka, mišji repak vrste roda Bromus, Poa i drugi. Njihovo suzbijanje ne preporučujemo provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi od nedostatka hranjiva i bude u stadiju završetka busanja ili početkom vlatanja! Krajem busanja su još uvijek optimalni rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici na području Međimurja – obične slakoperke ili pahovke (Apera spica venti), te drugih zimskih (bienalnih) korova koji rastu iz sjemena.

Na hrvatskom je tržištu za suzbijanje navedenih korova registriran zadovoljavajući broj herbicida.

Budući su površinski slojevi zemljišta vrlo suhi, primjenu kombiniranih zemljišno-kontaktnih herbicida registriranih za primjenu u ozimim žitaricama preporučujemo nakon prvih gnojidba i očekivanih oborina! Ovisno o dominantnim korovima na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, preporučujemo odabrati neki od dopuštenih herbicida za suzbijanje dominantnih korova na parcelama u ozimim žitaricama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ova uputa ne vrijedi za proizvođače koji su korove u ozimim žitaricama suzbijali već krajem jeseni 2019. godine!

Primjena herbicida krajem zime – rano u proljeće obavlja se u razvojnom stadiju usjeva BBCH 21-30, uz mogućnost korektive aplikacije do faze BBCH 32!

Manji broj herbicida selektivan je nakon busanja žitarica (npr. do stadija dva koljenca mogu se koristiti pripravci koji sadrže klopiralid, fluroksipir, amidosulfuron, fenaksapropetil)!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju dopuštena primjena pojedine djelatne tvari (trgovačkog pripravka)!

Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom početnog dijela zime 2019./20., zbog značajno veći oborina od očekivanih količina (vidi Tablicu 1.) bili su vrlo povoljni ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica krajem 2019. (npr. Puccinia, Septoria i dr.), naročito uz riječne doline Mure i Drave zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (rosa) – stoga u narednom razdoblju preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva! Količina i raspored oborina u narednom će razdoblju najviše utjecati na jači ili slabiji razvoj većine uzročnika bolesti ozimih žitarica.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis