Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

Orah se još uvijek nalazi u fazi mirovanja te prije kretanja vegetacije treba obaviti zaštitu od bakterijskih bolesti, a koristiti možete preparate navedene u tablici:

Bordoška juha caffaro 20 WP

 

bakterijska pjegavost
Airone SC bakterijske bolesti, rak i lisne pjegavosti
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)

 

Neoram WG rak kore
Cuprablau Z* bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG bakterijski rak, bakterijske pjegavosti, poligonalna pjegavost i lim stabljike

 

Lijeska ulazi u fazu otvaranja lisnih pupova kada je optimalno vrijeme za provedbu rane proljetne zaštite. Zaštita se provodi kako bi se zaustavile bakterioze, trulež plodova kod lijeske i smanjile šteta od ljeskove grinje (Eryophies avellanae nal.), a zaštita se provodi preparatima navedenim u tablici:

 

Bordoška juha caffaro 20 WP

 

bakterioze, truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Cuprablau Z* bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG bakterijski rak, bakterijske pjegavosti, poligonalna pjegavost i  lom stabljike
Neoram WG rak kore
Airone SC bakterijske bolesti, rak i lisne pjegavosti
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja

 

Prije provedene zaštite preporuka je da se obavi rezidba te da se veće rane nastale prilikom rezidbe premažu voćarskim voskom, naime nakon obavljene rezidbe rane su mjesta na kojima je omogućen ulazak gljivične infekcije i bakterijskih bolesti u biljku na koje su lijeska i orah u intenzivnim nasadu izrazito osjetljivi.

Kod provedbe zaštite preporučuje se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) .  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis