Treći pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj

                                                Treći pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj

Treći pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj održan je u Starim Jankovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji u ponedjeljak 25.studenog 2019.g. Teoretski dio polaznici demonstracijske radionice odslušali su u prostorijama Centra kompetencija – hrana i bioekonomija d.o.o, a praktični dio na OPG-u Rimac uz aktivno sudjelovanje svih demo-farmera, inovacijskih aktera i svih ostalih polaznika.

Foto. Z.Tomljanović: polaznici Nefertiti radionice u učionici

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.


Foto.Z.Tomljanović: sudionici demo-radionice prate izlaganje o uzgoju matica

Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike sa suvremenim tehnologijama u uzgoju pčelinjih matica. Naime, kvalitetna matica omogućuje pčelinjoj zajednici dobre prinose, otpornost na bolesti, mirnoću na saću te smanjenu rojivost.

Foto.Z.Tomljanović: rasprava na pčelinjaku

Proizvodnja matica traži od pčelara viši stupanj znanja i poslovne organiziranosti i odgovornosti nego proizvodnja meda. Upravo odabir pravilnog genetskog materijala za presađivanje ličinki , priprema startera i oplodnjaka, njega startera, manipulacije s matičnjacima ili maticama djevicama te slanje matica odnosno držanje matica u banci matica predstavljaju kritične točke u uzgoju matica.

Foto.Z.Tomljanović: rasprava o različitim metodama u uzgoju matica

Polaznici demonstracijskog događaja aktivno su sudjelovali tijekom radionice pa se otvorila plodonosna rasprava o načinima izrade startera, umetanja matičnjaka u oplodnjake te na koji način pravilno napraviti banku matica. Razumljivo, dugujemo posebnu zahvalu inovacijskih akterima gosp.Stanku Čuljku, potpredsjedniku HPS-a, i gosp. Branku Višnjiću te načelniku općine Stari Jankovci gosp. Sudareviću na pomoći oko organizacije i provedbe demo-radionice.

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.
voditelj HUB 10

Pripremi za ispis