Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jesenskog luka i češnjaka

U narednim danima obavi će se sadnja jesenskog češnjaka i luka u zaštiti protiv zemljišnih štetnika  dozvolu ima pripravak Force 1,5 G tretiranjem u redove.

Ukoliko postoji potreba za suzbijanjem   jednogodišnjih  uskolisnih i širokolisnih korova, dozvolu za primjenu nakon sadnje ,a prije nicanja imaju : Chellenge 600 ,Stomp 330 E*, a za primjenu nicanja kulture mogu se  koristiti za istu namjenu  i Stomp aqua, Filon 80 EC.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           1.3.2020.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis