Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Obilaskom parcela pod kupusnjačama i dalje bilježimo jake pojave kupusnog moljca  (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija.Primijećena je i jaka populacija kao i dosta jaka lisnih ušiju (Aphididae).Od ostalih štetnika imamo pojavu srednjeg intenziteta štitastog moljca (Aleyrodes beassicae) . Osim ovih štetnika i dalje traju napadi kupusnih buhača (Halticinae) i tripsa (Thysanoptera), dok  je prisutnost kupusnih stjenica (Eurydema spp.)  i kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa) nešto manja . Osim toga traje intenzivan let kupusnih bjelaca ( Pieris spp.) te odlaganje jaja  Zbog svega navedenog potrebno je obaviti pregled parcela pod kupusnjačama  i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje nekim od insekticida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Dozvole za
ostale kupusnjače
 

Metaflumizon

ALVERDE kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus
Klorantraniliprol
Lambda-cihalotrin
AMPLIGO Kupusni bijelac,sovice,kupusni moljac, l. uši brokula
Klorantraniliprol CORAGEN Kupusari,kupusna sovica ,moljac Brokula,cvjetača
Lambda-cihalotrin  

 

 

KARETE ZEON

 

 

 

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

 

 

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

Bacillus thuringiensis BIOBIT WP kupusni bijelac Kupusnjače
 

 

 

Dimetoat

 

 

 

 

CALINOGOR

 

CHROMGOR

 

 

PERFEKTHION

 

 

 

 

 

ROGOR 40

Osim Rogora svi za kupusnu muhu

 

lisne uši,tripsi

 

 

 

 

 

 

 

kupusni buhači,l.uši,gusjenice

 

 

Kupusnjače

 

 

 

 

 

 

 

 

kupus

Metoksifenozid RUNNER 240 SC žuta kukuruzna sovica kupusnjače
Alfa-cipermetrin DIREKT

 

 

 

 

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

 

 

ROTOR SUPER

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

k.bijelac,sovice,l.uši

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

kupus

Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši Kupusnjače
Pimetrozin CHESS 50 WG* lisne uši Crveni i bijeli kupus,kelj
Tiakloprid CALYPSO SC 480 lisne uši ,kukci koji grizu osim gusjenica leptira Raštika,brokula,kelj pupčar,kelj,kineski kupus
Emamektin

benzoat

AFFIRM kupusni moljac Kupus,brokula,cvjetača
Cipermetrin CYTRIN MAX k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,

tripsi,štit.

Moljac,sovice

Kupus,cvjetača,brokula
 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL Kupusni moljac,k. bijelac kupus
Spinosad LASER Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

kalifornijski trips

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

kupusnjače

Acetampirid MOSPILAN 20 SG k.sovica,l.uši,k.moljac idr Kelj pupčar
Indoksakarb AVAUNT EC kupusni bijelac,sovica,kupusar Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar
Spirotetramat MOVENTO Kupusni štit moljac Kupus,kelj,brokula,cvjetača
Bacillus thuringiensis BATURAD WP Kupusni bijelac Povrtne kulture

*Krajnji rok za primjenu zaliha           30.1.2020

 

Od bolesti najviše nailazimo na simptome crne truleži ( Xanthomonas campestris pv.campestris), za preventivno ( prije pojave simptoma) suzbijanje ove bolesti moguća je primjena primjena mikro-bioloških pripravaka te kod uzgoja kasnih  kupusnjača, uz poštivanje karenci koristiti i manje količine  bakarnih pripravaka prema dozvoli .

Za većinu usjeva zbog toga što već postoje simptomi i bliže se rokovi berbe ove mjere je teže provesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis