Obavijest proizvođačima krumpira

Budući da se bliži vrijeme za vađenje krumpira preporuča se radi lakšeg skupljanja, pogotovo ako je jako zakorovljeno koristiti jedan od kontaktnih herbicida – desikanata. Na taj način se sprječava prijelaz bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje.

Koristiti: REGLON FORTE ( 4-5L/ha) karenca je 10 dana,

DIQUA 4L/ha, karenca je 14 dana.

Sredstva koristiti po preporuci proizvođača, i obavezno voditi računa o vremenskim uvjetima tj. strogo vršiti tretiranje po potpuno mirnom vremenu bez vjetra, da ne bi došlo do zanošenja na kulture koje nisu cilj tretiranja.

Voditi računa i o osobnoj zaštiti prilikom rada s sredstvima za zaštitu bilja u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja.

 

 

                                                                       Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                               Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Pripremi za ispis