Obavijest proizvođačima oraha

Preporuka je da se i dalje prati pojava orahove muhe, uz pretpostavku da su postavljene žute ljepljive ploče, koje treba zamijeniti svakih 14 dana, kako bi se smanjio napad.

U konvencionalnim voćnjacima treba izvršiti tretiranje dozvoljenim sredstvima:

CALYPSO SC 480 I  IMIDAN 50 WG.

Sredstva  koristiti pridržavajući se uputa proizvođača, a ambalažu pravilno zbrinuti i pratiti raspored sakupljanja prazne ambalaže.

 

                                                                  Marija Kuprešak,dipl.inž.agr.

                                                             Email: marija.kupresak@mpr.hr

Pripremi za ispis