Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima, te proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Početkom proteklog mjeseca (3.7. 2019.) upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju na području Županije! Na većini mjernih lokaliteta tijekom proteklog mjeseca srpnja zabilježeno je od 89,6 mm u istočnim dijelovima Županije (npr. Donja Dubrava) do 130,0 mm oborina u središnjim dijelovima  (npr. Mursko Središće) (30-40 % više oborina od očekivanog mjesečnog prosjeka). Neki su lokaliteti bili oštećeni slabijom tučom (31.7. 2019.). Značajno više kiše je padalo krajem prve dekade (7.-9. srpnja) i zadnjeg tjedna proteklog mjeseca (26.-31. srpnja), a tijekom cijelog proteklog razdoblja smo zabilježili 15 dana s temperaturama zraka >30°C! Prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u posljednjih mjesec dana na lokalitetima uz riječne doline u rasponu 70-95 %!! Zadržavanje vlage na biljnim organima uz riječne doline je dugotrajno, primjerice na lokalitetu Mursko Središće proteklog je mjeseca srpnja trajalo 16.565 minuta! Slične vremenske uvjete bilježimo početkom kolovoza: najviše su dnevne temperature najčešće u rasponu 27-31,5°C a prosječne dnevne vlažnosti zraka nešto veću od 77,1-95,4 %! U narednih nekoliko dana biti će nadalje vrlo vruće i sparno!

Stoga su posebne preporuke posljednjih mjesec dana upućivane tržnim proizvođačima povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) (30.7., 16.7., 1.7. 2019.), krumpira (23.7., 8.7. 2019.), te lukovičastog (12.7. 2019.) i korjenastog povrća (mrkva, celer, peršin) (6.8., 17.7., 2.7. 2019.)!

Pri uzgoju rajčice u zaštićenim prostorima (plastenicima) valja redovito pratiti razvoj bolesti prilagođenih visokim vrijednostima vlažnosti zraka i povišenim temperaturama, a najraširenije su baršunasta plijesan (Fulvia fulva) i siva plijesan (Botrytis cinerea). Zbog sukcesivne berbe plodova birati samo pripravke s najkraćim dopuštenim i propisanim karencama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tijekom proteklog razdoblja na svim smo županijskim lokalitetima zabilježili masovnije propadanje nezaštićenih usjeva rajčice zbog snažne epifitocije plamenjače (Phytophthora infestans) (naročito pri uzgoju na otvorenim gredicama za vlastite potrebe gospodarstva, a bez provedenih usmjerenih mjera zaštite).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom protekle 2018. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide tijekom protekle 2018. godine u kontinentalnom i jadranskom su dijelu Hrvatske sve testirane populacije povrća (rajčica, grah) i cvijeća (npr. pelargonije, jaglaci…) su bile osjetljive na fenheksamid i boskalid. Rezistentnost nije utvrđena! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca posljednjih mjesec dana također bilježimo dominantan uzgoj plamenjače (Pseudoperonospora) u zaštićenim prostorima, ali također i na krastavcima kornišonima uzgajanim na otvorenim gredicama. Moguće ih je učinkovito zaštititi naizmjeničnom primjenom dopuštenih fungicida kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima paprike u ranijim je stadijima razvoja bila potrebna zaštita protiv uzročnika propadanja korijena i prizemnog dijela stabljike (npr. Phytophthora, Verticillium i dr.), a naknadno od početka razvoja plodova od drugih dominantnih gljivičnih (antraknoza, pepelnica, plijesan, pjegavosti) (Colletotrichum, Botrytis i dr.) i nekih bakterijskih bolesti.

Nastaviti s praćenjem populacije štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a samo prema pragovima kritičnih brojeva preporučujemo primjenu dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) potrebno redovito preventivno suzbijanje radi sprječavanja prenošenja virusa TSWV)!

Od štetnih smo organizama u plastenicima u proteklih mjesec dana zabilježili početak prekomjernog množenja kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis), stakleničke grinje (Tetranychus urticae) i cvjetnih štitastih moljaca („bijelih mušica“) (Trialeurodes).

Od druge polovice proteklog mjeseca srpnja bilježimo aktivni let leptira sovica (Noctuidae), a ljetnu (drugu) generaciju kukuruzna moljca (Ostrinia nubilalis) očekujemo tijekom mjeseca kolovoza o.g.!! Njihove gusjenice prema iskustvima iz ranijih sezona često napadaju plodove paprike u dozrijevanju i berbi tijekom mjeseca kolovoza! Moguće mjere zaštite provoditi isključivo primjenom insekticida djelotvornih na gusjenice kukuruznog moljca i lisnih sovica, a i dopuštenih za primjenu u usjevima paprike sa kraćom karencom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je koristiti i botaničke (biljne), te neke mikrobiološke insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom protekle 2018. godine u jadranskom dijelu Hrvatske sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile su osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin i alfacipermetrin), imidakloprid, te noviji piriproksifen! Na tiametoksam je bila osjetljiva samo jedna populacija od osam testiranih ovog štetnika (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske, te su sve bile rezistentne na primjenu lambda-cihalotrina i tiametoksama! Na primjenu spinosada bilo je osjetljivo 29 % testiranih populacija, a 71 % je bilo rezistentno (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom, ali je njihova primjena dopuštena u stabilnim staklenicima!

VAŽNO: Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu povrća zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja (https://rezistentnost-szb-hr), ako i zbog što manje razine ostataka (rezidua) na tretiranim biljkama. Moguće je pred sam početak berbe i tijekom višekratne berbe plodovitog povrća koristiti mikrobiološke i biljne pripravke dopuštene u ekološkoj proizvodnji!

Plodovito povrće u plastenicima osjetljivo je na vršnu trulež plodova zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu.

VAŽNO: Sva sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama na etiketi, pri čemu naročito voditi računa o dopuštenju prema vrstama povrća, najvećem broju dozvoljenih primjena tijekom jedne sezone na istoj površini, količini ili koncentraciji primjene, te propisanoj karenci!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Preporuke pri izboru sredstva za zaštitu povrća tržnim proizvođačima mogu se koristiti i na manjim površinama uz okućnice, ali suzbijaju se samo štetni organizmi koji su iz iskustva iz prethodnih sezona prisutni na takvim uzgojnim gredicama (upute za zaštitu povrtnih kupusnjača, krumpira, korijenastog povrća, te lukovičastih vrsta objavljene su u više navrata tijekom zadnjih 40-ak dana)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis