Obavijest vinogradarima

U zadnja tri dana zabilježena je velika količina oborina te je stoga potrebno ponovno zaštiti vinograde od plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Unicinula necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

U prethodnoj preporuci navedeni su preparati koji su dozvoljeni za suzbijanje pepelnice i plamenjače.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni:  Luna Privilege ( 0,5 l/ha) , Teldor 0,10 -0,15 %), Cantus (0,10-0,12 %) Pyrus 400 SC (2,2 -2,5 kg/ha), Swich 62,5 WG (0,08 %).

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Obilaskom terena (25.07. i 26.07. ) i pregledom žutih ploča utvrđena je velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije provedeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na jednom od lokaliteta praćenja nađeno je  više od 50 komada po žutoj ploči tjedno.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.  Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna. Po vinogradu je dovoljno postaviti 1-2 ploče.

Ako se tijekom srpnja primijeti velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka tada je krajem srpnja ili početkom kolovoza potrebno izvršiti treće tretiranje.

Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Zaštitu svakako provesti u večernjim satima radi zaštite pčela.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis