Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Česta olujna nevremena, obilna kiša i tuča pogoduju razvoju truleži koštičavog voća u fazi dozrijevanja pa voćarima preporučamo da redovito provode zaštitu vodeći računa o karenci odabranog preparata.

Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru te ne može proteći karenca (najkraće vremensko razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Signum DF, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Nativo 75 WG, Systhane 20 EW, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG mogu se primijeniti i na nektarinama.

Na feromonskim klopkama i dalje bilježimo visoku brojnost populacije breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova. Za njihovo suzbijanje preporučamo insekticide kraće karence kao što su  Runner  SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana).

U tijeku je let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za zaštitu možete koristiti insekticide Delegate 250 WG ili Affirm opti (karenca 7 dana).

Za zaštitu od truleži ploda na šljivi su dozvoljeni fungicidi Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana).

S obzirom na vrlo povoljne uvjete za sekundarno širenje kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i činjenicu da je u nekim voćnjacima došlo do potpune defolijacije, preporučamo obaviti još jednu zaštitu.

Zaštitu nasada nakon berbe možete obaviti pripravcima Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 ili Chromodin S-65.

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis