Obavijest voćarima

U nasadima jabuka preporuka je izvršiti zaštitu od bolesti krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis)  i skladišnih bolesti  jednim od kontaktnih fungicida: Captan 80 WG, Dithane M-45, Polyram DF, Luna Experience, Nativo 75WG, Bellis i dr.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) može se primjeniti jedn od insekticida: Affirm  Opti, Affirm,  Coragen 20SC, Imidan 50WG, Reldan 22EC, Mospilan 20SP.

U nasadima šljiva prisutan je let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za suzbijanje su dozvoljeni:  Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

Zbog povoljnih klimatskih uvjeta preporučamo provesti zaštitu protiv truleži ploda (Monilinia spp.) na šljivi. Potrebno je izvršiti zaštitu jednim od fungicida:  Signum, Nativo 75 WG,  Teldor SC 500.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis