Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da je do sada primijenjena zaštita isprana značajnim količinama oborina koje su na našem području pale u posljednja dva dana!!!

Po smirivanju vremenskih prilika ponoviti zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), a zonu grozda zaštititi protiv sive plijesni (Botrytis cinerea).

Prema mjerenjima agroklimatskih stanica bilježimo slijedeće količine oborina:

 

LOKALITET

 

količina oborina 27/28.07. mm/m²do 13.00 h

Srednje vrbničko polje 51,1 mm
Gornje vrbničko polje 78,7 mm
Jurandvor 129,1 mm
Vinodol 72,4 mm
Porat/Malinska 75,4 mm
Cres 109,2 mm

 

Bilježimo ostvarene uvijete za infekcije plamenjače (27. i 28.07), pepelnice (28.07.) i  povoljne uvijete za razvoj sive plijesni.

Za posljednja tretiranja protiv plamenjače vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi bakra ili  kombinacijama sa bakrom.

Pregled pripravaka na osnovi bakarnih spojeva za primjenu na vinovoj lozi (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG kontaktno, površinsko 21 6
bakarni oksiklorid CODIMUR SC

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER KEY FLOW

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRA površinsko 15 3
bakarni oksiklorid COPERR KEY površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CUPROCAFFARO 50 WP   35 2
bakarni oksiklorid RAME CAFFARO 32 WP kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid CUPROPIN   35 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid, metalaksil M RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP   35 2
bakarni oksiklorid, metalaksil M RIDOMIL GOLD R sistemično 21 2
bakarni oksiklorid, cimoksanil CURZATE B WG   35 2
bakarni oksiklorid, benalaksil GALBEN C   35 2
bakarni oksiklorid COPPER LAINCO površinsko 15 3
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno 35  
bordoška juha BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION WG 50 kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION FLOW SC   35 4
zoksamid, tribazični bakreni sulfat AMALINE FLOW kontaktno 28 2

 

Protiv pepelnice vinove loze mogu su koristiti pripravci na osnovi  sumpora (Izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
sumpor CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, kontaktno 35/u kombinaciji sa ditiokarbamatnim fungicidima 56 4
sumpor SUMPOR WG 80 površinsko 5 8
sumpor MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS kontaktno 5 8

 

Značajne količine oborina koje su pale uzrokovati će nagli dotok sokova prema bobicama stoga preporučamo provesti zaštitu zone grozda protiv botritisa (Botrytis cinerea) pripravcima na osnovi fludioksonila, pirimetanila, fenheksamida, boskalida ili fluopirama.

U tablici pregled registriranih pripravaka protiv sive plijesni na vinovoj lozi (Izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

NAČIN DJELOVANJA  

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
ciprodinil i fludioksonila  

SWITCH 62,5WG

  21 2
fludioksonil GEOXE kontaktno 21 2
pirimetanila PYRUS 400 SC inhibitorno 28 2
pirimetanil SCALA kontaktno, translaminarno 21 1
fenheksamida TELDOR SC 500 kontaktno 21 2
boskalida CANTUS   28 2
fluopiram LUNA PRIVILEGE sistemično 21 2
kalijev hidrogen karbonat ARMICARB kontaktno 1 8

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis