Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite kasnih sorata jabuka krajem srpnja

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 15 dana (10.7. 2019.)! Uglavnom je u protekla dva tjedna dominiralo vruće i sparno meteorološko razdoblje! U središnjem je dijelu Međimurja nakon 10. srpnja o.g. zabilježeno ukupno 19,6 mm oborina (u istočnim je dijelovima palo svega 15,0 mm a u zapadnim dijelovima Županije 28,5 mm)(lokalno je na nekim mjestima posljednjih 14 dana zabilježena i nešto veća količina oborina)! Najviše su dnevne temperature u tom razdoblju najčešće bile u rasponu 26,8-33,8°C, a prosječne su vrijednosti relativne vlažnosti zraka pritom najčešće bile 70-85 %! Zadržavanje vlage u biljnim organima uz riječne doline trajalo je zadnja dva tjedna duže od 6.485 minuta. Posljednjih šest dana najviše su dnevne temperature veće od 30°C (zadnja dva dana >33°C), a toplinski val će potrajati do kraja ovoga tjedna! Narednog vikenda i početkom idućeg tjedna očekujemo moguće je grmljavinsko nevrijeme s novim oborinama uz najviše dnevne temperature do 32°C!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Već smo u proteklim preporukama naglašavamo da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i sredinom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ipak, dominantan zdravstveni problem u nasadima jabuka tijekom 2019. je uzročnik krastavosti (Venturia) (prvi simptomi na netretiranim stablima sorte Idared su uočeni još krajem travnja o.g.). Na netretiranim je stablima jabuka u središnjem dijelu Županije još od početka mjeseca lipnja o.g. zaraza porasla na 100 % plodova osjetljivih sorata (npr. Idared, Zlatni delišes, Gala, Jonagold)! Nakon oborina zabilježenih sredinom srpnja o.g. na plodovima jabuka sorte Idared jače zaraženim uzročnikom krastavosti (Venturia) naknadno od 22. srpnja o.g. bilježimo razvoj smeđe truleži plodova (Monilinia)!

U poljskom mikro-pokusu sa usmjerenim (integriranim) mjerama zaštite na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je sredinom srpnja o.g. (21.7. 2019.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po pet, a tijekom lipnja tri usmjerene zaštite (ukupno 13), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Od sredine srpnja do početka berbe planira se provesti još tri aplikacije mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te insekticidima kraće karence.

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, traje u nešto slabijoj brojnosti od početka druge polovice mjeseca srpnja o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i kritičan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodove jabuke. Nadalje bilježimo i nešto slabiju populaciju nekih vrsta leptira savijača kožice plodova (Archips, Pandemis). U narednom razdoblju moguće očekujemo i pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis).

Druga generacija leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zabilježena u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g.! Broj mina prve generacije ovog štetnika na netretiranim stablima jabuke (sorta Idared) u zapadnom dijelu Županije je značajno iznad praga tolerantnosti!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (od 2018. nova operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

Nadalje, osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači jabučastog voća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis