Obavijest proizvođačima kasnog kupusa i kelja

KUPUS

Potrebno je provesti  zaštitu kupusa na otvorenom uzgoju protiv gljivičnih bolesti dozvoljenim fungicidimana kupusu: NEORAM WG, RAME CAFFARO 32 WP,ORTIVA, DIFCOR,NATIVO 75 WG,RAME CAFFARO 32 WP,SIGNUM, ORTIVA TOP,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, SCORE 250EC,

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju  te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim  pločama , ili feromonskim mamcima . Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja : kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha ( Delia radicum), kupusne stjenice ( Eurydema ) ,  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) .

Najopasnija i najranije se javlja kupusna muha – mlade biljke propadaju, lišće postaje olovnosivo ili plavoljubičasto, biljke venu i poliježu, i lako se čupaju iz tla. Prezimljuje kao kukuljica u tlu, muha izlijeće kad temperatura tla porast iznad 12 0 C, nakon parenja ženka odlaže jaja na vrat korijena ili na zemlju u njihovoj blizini , nakon nekoliko dana izlaze ličinke koje se ubušuju u vrat korijena i korijen, izjedajući ih ( trenutna faza). Insekticidi registrirani za suzbijanje kupusne muhe (Delia radicum) : CALINOGOR, PERFEKTHION, CHROMOGOR, MOSPILAN 20 SG.

Suzbijanje kupusnog buhača: DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, KARIS 10 CS.

Suzbijanje kupusnog štitastog moljca: AFFIRM, AVAUNT EC, MOVENTO.

Ostali štetnici dozvoljeni insekticidi u kupusu: FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, ROGOR 40, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX, BIOBIT WP, DIREKT, LASER.

 

KELJ

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.

Dozvoljeni insekticidi u kelju: CALYPSO SC 480,CHESS 50 WG,FASTAC 10 EC,FORCE 1,5 G,MOVENTO,ALVERDE.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : PROPLANT,ORTIVA TOP,NATIVO 75 WG.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis