Obavijest proizvođači višnje i trešnje

Pregledom terena nakon berbe višnje i trešnje primjećeno je širenje u nasadima bolesti kozičavosti lista. Uvjeti su bili povoljni za njezin razvoj te bi trebalo obaviti nekoliko zaštita (1-2) da bi se sačuvao list i ne bi došlo do potpunog opadanja lista još u ljetnom periodu.

Pripravi koji se mogu koristiti u nasadima su Chromodin S-65, Dithane M-45 i dr.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti termine za skupljanje ambalaže u obavijestima).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis